Foton: NU-sjukvården och SÄS

Halkan orsakar stora problem för vården i Västra Götaland. På exempelvis Södra Älvsborgs sjukhus i Borås väntade 27 patienter på tisdagsmorgonen på akuta operationer på grund av halkolyckor. Var försiktig, ta inga onödiga risker och använd broddar om du måste ut uppmanar vården.

– Det här är siffror vi är uppe i någon gång per år, i normala fall har vi möjlighet och kapacitet att göra omprioriteringar för att hantera en sådan här topp. Men på grund av pandemin är allt nu så ansträngt att vi är på marginalen att kunna klara alla patienter, säger Mattias Ahlinder, läkarchef och medicinskt ansvarig på ortopeden på Södra Älvsborgs sjukhus.

Ansträngt på flera håll

Bilden från SÄS återkommer även på de andra sjukhusen inom Västra Götalandsregionen. Det är många som söker vård på grund av halkrelaterade fallolyckor just nu. (Se faktaruta längst ner.) Enligt MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap, sker det varje vinter drygt 25 000 fallolyckor som medför skador som kräver sjukhusvård, på grund av snö och halka. Det är 60 procent av alla singelolyckor som drabbar fotgängare.

– Absolut vanligast är handledsbrott, brutna fotleder, skador på axlar och höftledsbrott. Särskilt många äldre hinner inte ta emot sig och bryter höften istället, säger Mattias Ahlinder.

Vilka är dina råd?

– Var försiktig. Undvik att röra dig där det är halt och använd broddar och liknande hjälpmedel. Har du ansvar för trappor, gångar och trottoarer, se till att de är snöfria och grusade.

Måste klara pandemivården

Enligt MSB är fallolyckor den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. De flesta fallolyckor leder inte till döden men kan ändå vara väldigt besvärliga. En höftledsfraktur leder till exempel till många vårddygn och en mycket långdragen och besvärlig rehabilitering.

– Vi måste kunna behandla operationskrävande skador men också vårda inneliggande patienter. Det är rejält ansträngt på grund av pandemin men än så länge klarar vi att ta hand om patienterna. Sjukhuspersonal på alla enheter gör en jätteansträngning för att mäkta med detta. Men vi vill inte att det här höga inflödet av halkolyckor ska fortsätta, det kan slå undan fötterna på pandemivården, säger Mattias Ahlinder, Södra Älvsborgs sjukhus.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Tänk på detta när du är ute

  • Fundera om du överhuvudtaget måste gå ut när det är halt.
  • Använd broddar som täcker hela foten och ha rejäla skor.
  • Ta korta steg och sätt ner hela foten.
  • Gå inte med händerna i fickorna utan du måste kunna flaxa med armarna om du är på väg att tappa balansen.

Källa: Umeå Universitet (https://www.umu.se/nyheter/ga-som-en-pingvin-i-halkan-tipsar-professor_8670596/)

Fakta: Trycket på vården

NU-sjukvården: Ortopedin inom NU-sjukvården uppskattar att halkan gjort att man fått in ett 20-tal ”extra” patienter sedan måndagen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: SU har opererat totalt 22 patienter sista 4 dagarna för halkrelaterade frakturer. Under resten av veckan är ytterligare 25 operationer planerade, men fortfarande finns 20 patienter i kön som väntar på besked om tid.

Sjukhusen i Väster: Under 1 januari till 11 januari har 287 patienter sökt för trauma mot fötter, ben, armar och så vidare på Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus. Orsaken kan vara halka, men även annat.

SKAS: Skaraborgs sjukhus i Skövde har senaste veckan genomfört 45 akuta ortopediska operationer. Det går inte att säga exakt hur många som är halkrelaterade.

SÄS: Se artikeln.