Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Det är många som vill arbeta extra i vården under pandemin. Men det behövs fortfarande fler. Arkivbild.

Många vill jobba extra i vården under pandemin – fler behövs

Nu under pandemins andra våg är det redan fler än i våras som vill vara med och förstärka upp i vården med anledning av covid-19.
– Det är verkligen glädjande att se hur ett krisläge får så många att vilja hjälpa till att göra det lilla extra, säger Marie Lithander Marcus som arbetar inom funktionen Bemanning covid -19.

Sedan 11 november 2020 har drygt 1200 personer anmält sitt intresse via Västra Götalandsregionens Vill-du-Hjälpa till-sida.  Därtill kommer alla som har vänt sig direkt till sjukhusen och primärvården.

Marie Lithander Marcus

– Vi har ingen total siffra för hela Västra Götalandsregionen (VGR) utan jobbar med just den här sajten för intresseanmälan som finns på regionens webbplats, säger Marie Lithander Marcus.

Fortsatt stort behov

Behovet av personal är fortsatt stort i de yrken som finns uppräknade på rekryteringssidan 

Allra störst behov är det av IVA-personal. Nu ökar också behovet av personal med vaccinationskompetens.

– Hittills har vi fått in 260 ansökningar med vaccinationskompetens som vi skickat vidare till Närhälsan. Men när det gäller vaccinatörer så finns en separat samordning för det, säger Linda Mattsson.

Det är många som vill arbeta extra i vården under pandemin. Men det behövs fortfarande fler.

– Fortsätt gärna att skicka in ansökningar till oss. Och ha tålamod om svaret dröjer. Då betyder det att vi hanterar frågan. De som inte alls är aktuella är de som får svar snabbast, säger Marie Lithander Marcus.

Skickas vidare till sjukvården

Av de intresseanmälningar som hittills kommit in är 727 från personer med vårdutbildning och 275 från vårdstudenter.

– Vi har kunnat skicka vidare 75 procent av ansökningarna från personer med vårdutbildning och 57 procent av studenterna till sjukhusen och Närhälsan, berättar Linda Mattsson som också arbetar med bemanningen.

När ansökningarna kommer in görs en första sållning utifrån om de sökande har relevant kompetens. De som uppfyller kraven skickas sedan vidare till de olika sjukvårdsförvaltningarna som gör en egen bedömning utifrån kompetens och behov.

Svaret kan dröja

– De som vi direkt ser inte har den kompetens som efterfrågas får svar av oss omgående. Andra som vi skickar vidare eller behöver avvakta med kan ibland få vänta längre på svar. Dels för att deras ansökningar också ska hanteras av den förvaltning vi skickar dem till. Dels för att deras kompetens kanske inte efterfrågas just nu men kommer att behövas i ett senare skede, förklarar Marie Lithander Marcus.

Västra Götalandsregionen har använt sociala medier i rekryteringen och speciellt i början av november när kampanjen startade var det svårt att hinna med att svara alla. Rutinerna har sedan dess förbättrats och förhoppningen är att de flesta ska kunna få snabbare återkoppling nu.

En skillnad mot i våras är att man enbart söker personal med vårdkompetens.

Inga volontärer

De som inte har det och som är intresserade av att jobba med annat som service till vården kan använda VGR:s ordinarie platsbank för lediga jobb där Regionservice lägger ut sina annonser.

– Av arbetsrättsliga skäl har vi heller inte möjlighet att ta emot volontärer. Vi behöver kunna anställa dom som vill jobba i VGR, säger Marie Lithander Marcus.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se