Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Mikael Sjömark

Nio vårdcentraler har fått Modernas vaccin

Drygt 35 000 doser av Pfizers vaccin har hittills levererats ut till vaccinatörerna i Västra Götaland. Nu är det dags att börja leverera nästa vaccin, Moderna. Inledningsvis har en mindre sändning av Modernas vaccin gått ut till nio vårdcentraler i Västra Götaland. Det är en förhandstest i liten skala av hur det kommer att fungera när VGR får tillgång till vaccin från fler leverantörer än nuvarande Pfizer Biontech.

När Pfizers vaccin blev det första som godkändes i Sverige ställdes speciella krav på administration och logistik eftersom vaccinet levereras ultrafryst (minus 70 grader celsius) och med begränsad hållbarhet när det är tinat.

Västra Götalandsregionen fick därför snabbt rigga en egen organisation för detta så att vaccinet kunde tas om hand och distribueras ut så snabbt som möjligt. Men när Modernas och så småningom även andra vaccin som Astra Zenecas, börjar användas så blir volymerna så stora att VGR inte har möjlighet att sköta organisationen kring vaccinet i egen regi. I dagsläget är det endast Pfizer Biontechs och Modernas vaccin som är godkända.

Extra doser

– Det var aldrig tänkt att VGR skulle sköta vaccindistribution i egen regi, planen var att allt vaccin skulle distribueras av vår upphandlade partner. Men på grund av förvaringsbetingelserna (-70 grader) fann vi ingen annan lösning än att hantera det i egen regi, säger Fredrik Fostvedt, logistiker på Sjukhusapoteket, VGR

Som ett första steg att testa alla led i hanteringen så smygstartar man med nio vårdcentraler denna vecka som sammanlagt får 1300 doser av Modernas vaccin. Det blir alltså extra doser utöver de ordinarie planlagda leveranserna av Pfizers vaccin.

Steget före

Det är vårdcentraler inom Vårdval vårdcentral, både privata och i egenregi (Närhälsan) och de är geografiskt spridda i Västra Götaland. Vårdcentralerna får använda  doserna med Modernas vaccin till att vaccinera prioriterade grupper utanför den allra första fasen, alltså personer som kan kallas till vårdcentralen.

– Det känns bra att kunna ligga steget före så att vi verkligen har organisationen på plats så att allt kan fungera smidigt och effektivt när de stora leveranserna börjar komma, säger  vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Fram till nu är det bara Pfizers vaccin som använts. I takt med att fler vaccin blir godkända kan allt fler vaccineras. Allt vaccin ska användas och det finns ingen möjlighet som invånare att välja vilket vaccin man får.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta vaccindoser i VGR:

VGR har levererat ut drygt 35 000 doser till vaccinatörer i enlighet med den prioriteringsordning Folkhälsomyndigheten (FoHM) satt upp. VGR skickar ut vaccinationsdoser till vaccinatörer i den takt doserna kommer in till regionen. Den avvikande siffra som FoHM redovisade 19 januari beror på en eftersläpning i registreringen.

Doserna VGR levererat ut fördelar sig per 19 januari så här:

SÄBO: cirka 18 000 doser
Extern vaccinatör: cirka 6000 doser
Sjukhusen i VGR: cirka 6000 doser
Hemsjukvård: cirka 4000 doser
Vårdcentral: cirka 2000 doser
Initialt sparade VGR doser för att säkra den en andra dosen vaccin som behövs. Det upphörde vecka två, omedelbart efter att FoHM förändrat riktlinjerna.