Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Köken i VGR har jobbat länge med att bli mer klimatsmarta. Nästa steg är klimatmärkning som gör det enklare för patienter och restauranger att välja de rätter som har lägst inverkan på miljön. Foto: Camilla Lindberg.

Nu blir det enklare att välja klimatsmart sjukhusmat

En ny klimatmärkning gör det  enklare för patienter och restauranggäster att välja de rätter som har lägst inverkan på miljön. Märkningen är ytterligare ett steg mot att uppnå Västra Götalandsregionens miljömål.

– Klimatmärkningen är en del av VGR:s miljömål för 2030 men vi lanserar den redan den 11 januari 2021, säger Linda Martinsson, områdeschef Måltider.

Mat står för ungefär 25 procent  av Sveriges totala klimatpåverkan. Genom att klimatmärka menyn underlättar det att som konsument göra ett medvetet val.

– Det har varit en tid med noggrant arbete för att kunna klimatmärka menyerna och räkna fram rätt mängd kg CO² ekvivalent per portion, berättar verksamhetsutvecklare Annika Larsson.

Klimatsmarta och hållbara måltider

Enligt Västra Götalandsregionens miljömål ska 40 procent av inköpta livsmedel vara ekologiska. Miljömålen innebär också att den mat som serveras ska vara klimatsmart och hållbar. Förutom klimatmärkning av menyn har arbetet under lång tid bland annat inneburit förankring i den egna verksamheten, utbildning av måltidspersonal, menyförändringar och förändrade inköp av livsmedel.

– Vi använder endast svenskt kött för att värna om den svenska djurhållningen och därmed undvika onödig antibiotikaanvändning, berättar Carina Hammarberg, verksamhetsutvecklare område Måltider.

Ett exempel på hur en måltid kan bli mer klimatsmart är genom att använda sojafärs istället för köttfärs. Sojabönor, liksom andra bönor och linser, har generellt väldigt låg klimatpåverkan, förutsatt att de kommer från odlingar som främjar en biologisk mångfald. År 2015 blev måltidsverksamheten KRAV-certifierad och har varit det sedan dess. Genom att öka andelen KRAV-märkta och ekologiska produkter minskar risken att använda livsmedel med stor påverkan på miljön.

Text: Maria Schlichting Berg
vgrfokus@vgregion.se

Läs också: Mer klimatsmart mat på sjukhusen

Kraftigt minskat matsvinn med kylda rätter på BB

Sjukhuskockarna mästare på klimatsmart mat


Fakta

Sojabönan har blivit ökänd för att orsaka stora problem i främst Sydamerika, där skogar skövlas för att ge plats åt odlingsmark för sojabönor. Anledningen är den ökande köttkonsumtionen i världen: djuren behöver foder och det tvingar fram nya odlingar. Den soja VGR använder kommer inte från sådana odlingar utan från odlingar som främjar biologisk mångfald.

Exempel på en meny där vissa rätter är markerade med ett grönt löv.
Exempel på hur det kan se ut på menyn med det gröna lövet framför den mest klimatsmarta måltiden.
Nyheter från Västra Götalandsregionen.