Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Mikael Sjömark

Nu börjar vaccineringen av vårdpersonal

Med start idag (13/1 2021) påbörjas fördelning av vaccin mot covid-19 till kommunal och regional vårdpersonal i Västra Götaland. Det berättade Kristine Rygge, vaccinsamordnare Västra Götalandsregionen, på tisdagens pressträff om covid-19-läget i länet.

Kristine Rygge

– Vaccineringen går enligt plan i nuläget. Fram till och med 11 januari har vi fått drygt 39 000 doser till Västra Götaland, säger Kristine Rygge.

Vaccinationen startade 27 december med personer på särskilda boenden utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Vaccineringen är fortfarande i den första fasen och utöver särskilda boenden vaccineras vårdtagare inom hemtjänsten och deras hushållskontakter. Men med start idag, 13 januari, börjar vaccindoser fördelas till kommunal och en del av den regionala vårdpersonalen.

– Vi befinner oss i fas 1 men har tillräckligt mycket vaccin så att vi också kan börja vaccinera en del av den regionala vårdpersonalen. Det går inte att boka in sig själv för vaccinering utan vården kallar till vaccinering, säger Kristine Rygge.

490 000 doser i februari

I februari väntas cirka 490 000 vaccindoser till Västra Götaland och under februari/mars ska fas 2 i vaccinationsplanen genomföras. Då ska alla från fas 1 få sin andra vaccinspruta och bland annat personer över 70 år samt personer i riskgrupp vaccineras.

– Vi förväntar oss att börja kunna kalla personer som ingår i fas 2 i februari. Man kommer få sin kallelse via sin vårdcentral eller via sjukhus beroende på var man huvudsakligen har sin vårdkontakt, säger Kristine Rygge.

Efter att vaccin till alla prioriterade grupper säkrats börjar vaccinering av allmänheten.

– När vi kommer dit kommer det finnas många möjligheter att vaccinera sig, säger Kristine Rygge.

Fortsatt högt tryck på sjukhusen

Att vaccineringen går enligt plan är ett glädjande besked men fortfarande är trycket högt på vården konstaterar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR. Runt 500 patienter vårdas med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 79 behövde intensivvård under tisdagen.

– Alla sjukhusförvaltningar har det väldigt tufft och alla har fler fall under hösten och vintern jämfört med hur situationen var i våras. Vi ser en liten avmattning senaste veckan och vi skriver just nu ut fler patienter än vad vi skriver in. Vi hoppas att det här ska hålla i sig men det är alldeles för tidigt att säga om vi nått en platå. Vi måste fortsätta jobba för att minska smittspridningen, säger Ann Söderström.

Fortsatt hög smittspridning

Under första veckan i januari upptäcktes 6836 fall av bekräftad covid-19 i länet. Det är en minskning jämfört med föregående vecka och minskning sker i alla åldersgrupper. Samtidigt är smittspridning på en hög nivå jämfört med tidigare.

– Vi befinner oss i ett osäkert läge och det går inte att säkert säga om smittspridningen kommer att öka eller minska. Vi fortsätter hitta nya fall i alla våra kommuner, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen.

– Vi ser hur sjukdomen ger ett otroligt lidande och att en del faktiskt dör till följd av covid-19. Vi påverkas alla väldigt negativt av pandemin, oavsett om vi blir sjuka eller inte. Vi måste därför, var och en av oss fortsätta följa de råd, rekommendationer och föreskrifter som gäller. Det gäller alla, unga som gamla, det finns inga undantag. Ge inte upp, kämpa ett tag till, fortsätter Thomas Wahlberg.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Se pressträffen här: