Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kristine Rygge, vaccinsamordnare, Västra Götalandsregionen.

Samordnaren om vaccinationsläget: Tillgången avgörande

Tillgången till vaccin är den största flaskhalsen för Västra Götalandsregionen. Kommer tillräckligt med vaccin kommer även vaccineringen gå enligt plan och allmänheten börja vaccineras innan sommaren. Det är beskedet från VGR:S vaccinationssamordnare Kristine Rygge som går igenom vaccinationsläget januari 2021.

– Jag tycker det går jättebra. Det är ett fantastiskt samarbete mellan alla hela vägen från att vaccinet kommer till regionen till sticket i armen på de personer som vill ha vaccinet, säger Kristine Rygge.

Det har gått mindre än ett år från att covid-19 upptäcktes, till att folk nu vaccineras. Hur ser det på det?

– Fantastiskt! Det har gått fort men samtidigt lagts ner enorma resurser för se till att det blir ordentligt gjort och att vi får ett vaccin som är säkert.

Samtidigt finns de som inte tycker det går tillräckligt fort?

– Jag kan förstå det, då vill jag hellre säga att jag är jätteglad för att folk är så motiverade att få vaccin och att vårdgivarna är så motiverade att ge vaccinet.

Fyra olika faser

Vaccineringen sker i fyra olika faser. Mer om faserna och tidsplan hålls uppdaterad på 1177.se (länk). Fas 1 pågår för fullt och fas 2 har påbörjats i viss mån. Fas 2 och 3 beräknas i övrigt ske i februari och mars. När de tre första faserna har blivit vaccinerade är det dags för fas 4, allmänheten.

– Första fasen är våra sköraste, på särskilda boenden, riskpatienter med kommunal omsorg i hemmet, och deras vuxna hushållskontakter. Vi har också de som jobbar tätt med dessa personer. Alla dessa är på gång eller har blivit vaccinerade, vi har även kunnat vaccinera parallellt en del i fas 2, prioriterad personal inom sjukhusen. Näst på tur är 70+ och medicinska riskgrupper. När alla prioriterade grupper fått två doser kommer vi till allmänheten. Exakt när det blir är svårt att spå.

Går det att ge någon tid för fas 4?

– Vi ska vara klara med första dosen i första fasen i januari. Det tror jag vi kan hålla om vi får tillräckligt med vaccin. Sen går vi vidare i den takt vi får vaccinet, får vi stora mängder vaccin fram emot mitten februari / mars så skulle vi kunna börja med allmänheten, i bästa fall maj.

Besked om vaccination

– Om man har kommunal omsorg i hemmet kommer man bli kontaktad av sin vårdcentral, och få hjälp med vaccineringen antingen i hemmet eller på vårdcentralen. 70+ som är en stor och ivrig grupp kommer kontaktas via brev om hur de ska gå tillväga för att boka sig. Det ser lite olika ut i de olika delarna av regionen.

Sen finns personer i riskgrupper, som inte har kontakt med vården, som inte vården känner till. Vad gäller där?

– Det är jätteviktigt att om man inte har hört något från sin vårdcentral inom februari, så ska man själv ta kontakt och höra efter när det är dags att vaccineras.

När man kommer till fas 4, allmänheten, hur ska man veta att det är dags?

– Då kommer vi ha stora informationskampanjer, både nationellt och regionalt så man känner sig säker på när det är ens tur. Jag föreslår också att man håller utkik på sin vårdcentrals hemsida och 1177.se.

Vaccin kraftigaste verktyget

– Att vaccinera sig är bra för att skydda sin omgivning och för att skydda sig själv. Vaccinet är ett viktigt medel för att hindra allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det är så här långt det kraftigaste verktyget vi har, men samtidigt är det viktigt att följa restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vad vill du säga till dom som är tveksamma?

– Det är jätteviktigt att man läser på, det finns enormt mycket information, men använd pålitliga källor, till exempel Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Kan man välja vilket vaccin man får?

– Nej, man får det vaccin som finns tillgängligt.

Tillgången avgörande

– Tillgången på vaccin är den absolut största flaskhalsen. Samarbetet mellan oss och vårdgivarna är jättebra, jag kan inte se att det ska finnas någon annan orsak till att vi inte kan vaccinera i den takt vi önskar.

Vad kan du säga om fas 4, allmänheten?

– Vi förbereder fas 4 och planerar vaccinera via våra egna primärvårdsmottagningar, via företagshälsovård, via upphandlade externa aktörer, och det kommer bli vissa ställen med stora lokaler. Just detta tittar vi på tillsammans med primärvården och de som har ansvar för lokalerna. Vi har fått jättemånga fina erbjudanden från många ställen runtom i regionen.

Känner du dig trygg med att det kommer gå bra?

– Ja, det finns ett enormt engagemang. Alla är på tårna för att det här ska funka.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även: