Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
"Demokrati är inget man får gratis", säger Johnny Magnusson. Han tycker att vi behöver göra vardagspolitik spännande för ungdomar och möta ungdomarna där de finns, exempelvis på sociala medier.

VGR skriver på för stärkt demokratiarbete

I dag är det precis 100 år sedan Sveriges riksdag fattade beslut om allmän rösträtt. Nu, precis som då, behöver demokratin  försvaras, stärkas och utvecklas.
– Med tanke på vad som sker i omvärlden är det extra viktigt att vi värnar om demokratin. Vi vet att många människor står utanför demokratin, samtalsklimatet hårdnar och anti-demokratiska aktörer blir mer synliga, säger Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen (VGR).  

Fler unga människor står idag långt ifrån demokratin och politiken.
Johnny Magnusson menar att vi behöver göra vardagspolitik spännande för ungdomar och möta ungdomarna där de finns, exempelvis på sociala medier.

– För 100 år sedan stod Sverige inför utmaningar som bristfällig utbildning, dålig sjukvård och arbetslöshet. Idag står vi inför helt andra utmaningar. Vi tar för givet att demokratin finns här men demokrati är inget man får gratis. Vi måste fortsätta främja, förankra och försvara vår demokrati så att den fortsätter stå sig stark idag och i framtiden, säger Johnny Magnusson.

Undertecknar demokratideklaration

Västra Götalandsregionen ansluter sig nu till regeringens demokratideklaration. Genom att skriva under den tar VGR ytterligare ställning för alla människors lika värde, grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Demokratideklarationen har tagits fram av kommittén Demokrati 100 år och syftar till att samla och engagera aktörer som vill stödja och stärka demokratin tillsammans med ett antal medföljande åtaganden.

Åtaganden under 2021

Genom att skriva under demokratideklarationen åtar sig Västra Götalandsregionen under 2021 att i samverkan med andra aktörer bland annat:

  • stärka arbetet med Agenda 2030 genom regionövergripande mål för social hållbarhet
  • genomföra och utveckla dialog med det civila samhället med särskilt fokus på barn och unga
  • kraftsamla för fullföljda studier och digitalisering
  • stärka medie- och informationskunnigheten hos invånarna
  • arrangera Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg 2021 på temat ”demokrati och mänskliga rättigheter”

– Ett viktigt fokus under 2021 handlar om att utveckla regionens systematiska arbete med mål för social hållbarhet. Målen utgår från de stora utmaningarna med social hållbarhet som Västra Götalandsregionen står inför och handlar om att stärka god hälsa och välbefinnande, jämlikhet och lika rättigheter samt tillit, trygghet och delaktighet, säger Viveca Reimers, chef för social hållbarhet på Västra Götalandsregionen.

Fullföljda studier

Ett annat konkret exempel som VGR arbetar med är Kraftsamling för fullföljda studier.

– Vi vet att om du inte går ut skolan idag med godkända betyg så är risken stor att du hamnar i sjukvården innan du fyller 30 på grund av livsstilssjukdomar och sedan lever på samhället. Det vi kan göra är att se till att skolsjukvården tar sig an psykisk ohälsa, ge stöd till våra folkhögskolor, anordna utbildningar för de som hoppat av skolan och skräddarsy vuxenutbildningar som exempelvis parkskötare, säger Johnny Magnusson.

Under 2021 satsar VGR även på att stärka invånarnas medie- och informationskunnighet. Det görs i samarbete med bland annat biblioteken i Västra Götaland och genom att stärka de publicistiska medierna och deras roll i demokratin inom Medier & demokrati på Lindholmen Science Park.

Läser böcker med barn

– Demokratibygget är skört och vi ser hur lätt det är att störta demokratin, säger Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen. Desinformationen ökar och därför gäller det att börja med tidiga insatser, redan när barnen är riktigt små.

Ett exempel på tidiga insatser som pågår idag är Bokstart, ett samverkansprojekt mellan BVC och biblioteken, som alla kommuner i regionen kan söka pengar för. Projektet innebär att BVC-sjuksköterskan i kommunen tillsammans med barnbibliotekarien i kommunen gör hembesök till familjer, där de läser tillsammans med barnen och ger boktips.

– Vi vet att språk och läsning är en avgörande faktor för utbildning. Ett bildat folk är demokratins immunförsvar, avslutar Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om demokratideklarationen

Text: Helena Kryssman
vgrfokus@vgregion.se