Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Fredrik Malmlund

Inget behov av nytt test om du nyligen haft covid-19

Västra Götalandsregionen avråder den som har haft covid-19 nyligen från att testa sig på nytt. Det innebär en onödig belastning för vårdcentraler och smittspårning.

Den upprepade provtagning VGR primärt vill undvika är den där man ”för säkerhets skull” provtar sig igen för att påvisa att ”infektionen läkt ut”. Det innebär stor risk för att man får ett helt onödigt andra positivt svar. Provtar man inom några få veckor efter ett första positivt prov riskerar man att fånga virusfragment med PCR, då metoden är mycket känslig, men dessa är alltså inte smittsamma.

– Det förekommer upprepad infektion. Detta är mycket sällsynt, framför allt under första sex månaderna efter en genomgången infektion. Den upprepade provtagning vi avråder ifrån gäller framför allt den som sker under första veckorna efter ett positivt test. Den som har haft covid-19 kan uppvisa spår av viruset även när den har blivit frisk och inte längre är smittsam. Det blir alltså ett onödigt test och en belastning för provtagning, analys och smittspårning, säger Jan Kilhamn, provtagningssamordnare Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen genomför mellan 35 000-40 000 PCR-tester i veckan för att påvisa pågående covidinfektioner. Ungefär 5 procent av testerna görs på personer som provtagits två gånger eller fler.

En möjlig orsak till upprepad testning kan vara att vissa arbetsgivare kräver det för att den som varit sjuk ska få återgå till jobbet. Men en andra provtagning är alltså verkningslös och VGR har aldrig har gått ut med någon uppmaning till arbetsgivare att personalen ska testas flera gånger.

– Det verkar vara något som vissa arbetsgivare har krävt utan att kontrollera vad myndigheterna rekommenderar. Därför vill jag förtydliga att VGR har aldrig sagt att man ska testa sig två gånger om man har haft covid-19. Det är snarare tvärtom, säger Jan Kilhamn.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se