Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Kent Eng

Kända fuskare får vänta på sin andra dos vaccin

Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. Det ställningstagandet gör Västra Götalandsregionen idag. De som fuskat kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

När det blev känt att en bokningslänk för vårdpersonal hos en av VGR:s avtalade vaccinatörer Svea vaccin hade spridits och att personer som inte var berättigade till vaccin bokat in sig, uppmanade VGR samtliga vaccinatörer att kolla tjänsteID eller löneutdrag vid vaccinationstillfället.

Instruktioner kommer nu gå ut från VGR till vaccinatörerna om att säkerställa att personer som återkommer för dos 2 också kan visa att de är behöriga för att få dosen, exempelvis med hjälp av tjänste-ID eller lönespecifikation.

Oacceptabelt

VGR har efterfrågat hos vaccinatören hur många individer som felaktigt använt bokningslänken. Vid kontakt med vaccinatören anger de att det handlar om färre än fem personer. Obehöriga personer kommer få sin andra dos när det är dags för den fas de tillhör enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

– Jag upprepar det jag sagt tidigare, att det förekommit att fel personer bokat tid via länk avsedd för kommunal vård- och omsorgspersonal är oacceptabelt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

I samband med att fusket upptäcktes förtydligade VGR rutinerna för vaccinatörerna så att man säkerställer att rätt person blir vaccinerad. Detta gäller alltså även när personer återkommer för en andra dos.

– Vi för en kontinuerlig dialog med samtliga vaccinatörer för att säkerställa att all vaccinering sker enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Om fler fuskare än de nu kända upptäcks ska de också vänta på sin andra dos, säger Kristine Rygge.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se