Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Eng Foto

Skadeanmälningarna minskar i Västra Götaland

Förra året anmäldes 2786 patientskador i Västra Götaland till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Det är första gången på flera år som antalet patientskador minskar. Nedgången kan mestadels förklaras av covid-19-pandemin, och den neddragning av planerad vård och operationer som denna medfört.

Löf samägs av Sveriges 21 regioner och har som uppgift att utreda och betala ut ersättning till patienter som drabbas av vårdskador. Förra året anmäldes 17400 vårdskador i hela landet, varav 2786 i Västra Götaland. Såväl i hela landet som i Västra Götaland minskar antalet anmälningar.

Västra Götaland liksom landet har tidigare år haft en uppåtgående trend av antalet skadeanmälningar, vilket bland annat kan förklaras med att allt mer vård ges och den blir allt mer specialiserad. Att statistiken nu går ned är svårt att dra stora växlar på. Hur framtida utveckling av anmälningar till Löf kommer att se ut går idag inte att bedöma, skriver Löf i sin rapport över patientskadorna.

Marga Brisman

– Även om det är pandemi är det viktigt att vi arbetar med patientsäkerhet. Pandemin har lett till ett utökat samarbete i patientsäkerhetsfrågor i regionen, säger Marga Brisman som är biträdande regionchefläkare på Västra Götalandsregionen.

VGR har en nollvision för vårdskador, vad händer i det arbetet?

– Vi sammanställer just patientsäkerhetsberättelse för 2020 och skall påbörja arbetet med Riktlinjer för patientsäkerhet 2022. Ökat fokus kommer att vara på att agera för säker vård enligt den Nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, säger Marga Brisman.

Typ av skador

Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls oftast till Löf. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation eller behandling. En annan vanlig skadetyp är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos. I cirka 43 % av de ärenden som beslutades under 2020 erhöll patienten ersättning. Under 2020 betalades drygt 624 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Om patientförsäkringen

Patientförsäkringen i Löf gäller alla patienter som vårdas inom regionfinansierad vård. Det spelar alltså ingen roll om det är en regional eller privat vårdgivare så länge den privata vårdgivaren har ett avtal med regionen. Ersättning ges i de fall en skada hade kunnat undvikas, däremot kan man inte få ersätt enbart för att vården inte leder till önskat resultat.