Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Dagens pressträff i VGR handlade till största delen om hur smittspridningen nu står och väger och hur vi kan påverka om kurvan ska vända uppåt eller nedåt.

Smittspridningen i kritiskt läge – så kan den bromsas

Den minskning av smittspridningen av covid -19 som skedde i början av året har nu stannat av.
– Antalet fall har parkerat på en ganska hög nivå och vi ser nu tecken på att det ökar igen. Det enda som kan stoppa en uppgång är att vi alla gör allt vi kan för att följa råden. Det som spelar störst roll är hur mycket kontakter vi har säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Dagens pressträff om läget för covid-19 i Västra Götaland handlade till största delen om att smittspridningen just nu står och väger och där den antingen kan vända uppåt eller nedåt. Både smittskyddsläkare Thomas Wahlberg och hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström betonade allvaret i situationen och allas personliga ansvar att följa råden.

Precis som tidigare handlar det om att bara träffa sina närmaste och undvika situationer där det kan uppstå trängsel. Det är fortfarande lika viktigt att stanna hemma vid minsta symtom, gå och testa sig och därefter stanna hemma tills man fått sitt provsvar.

Följa förhållningsreglerna

Antalet inneliggande på sjukhusen följer samma mönster med en konstant nivå av inneliggande i covid -19 de senaste dagarna.

– Den fortsatta nedgången har uteblivit. Om vi kan minska smittspridningen i samhället så minskar vi också behovet av inneliggande vård.  Vi vill inte att invånarna ska bli sjuka och vi vill klara att erbjuda god vård. Det är därför det är så jätteviktigt att man följer förhållningsreglerna, säger Ann Söderström.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarion utifrån i vilken utsträckning befolkningen följer råd och rekommendationer för att minska smittspridningen.

– När vi översätter dem till oss i Västra Götaland så ser vi att beroende på vilka kontaktmönster man har så leder det till allt från noll till hundra sjukhusinläggningar per dag i covid -19 säger Ann Söderström.

Vaccinerar i fas ett

Att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen är alltså prio ett i väntan på att mer vaccin levereras till Västra Götalandsregionen.

– Vi är fortfarande i fas ett där vi vaccinerar personer på kommunernas särskilda boenden, de som har hemtjänst/hemsjukvård och deras hushållskontakter, personal inom kommunal vård och omsorg och viss personal på sjukhusen, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Diagrammet visar hur stor andel av den totala mängden vaccin som VGR fått som gått till olika delar i fas ett. Flest doser har levererats ut till kommunernas särskilda boenden (SÄBO). De externa vaccinatörerna vaccinerar personal i kommunernas vård-och omsorg.
Diagrammet visar hur stor andel av den totala mängden vaccin som VGR fått som gått till olika delar i fas ett. Flest doser har levererats ut till kommunernas särskilda boenden (SÄBO). De externa vaccinatörerna vaccinerar personal i kommunernas vård-och omsorg.

När fas ett är klar och det finns tillräckligt med vaccin för att börja vaccinera i fas, två kommer de som är 85 år och äldre att bli uppringda av sin vårdcentral med erbjudande om att boka tid. När det är dags kommer övriga i fas två att bland annat kunna boka tid via telefon eller webb.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Se hela pressträffen här

Nyheter från Västra Götalandsregionen.