Särskilt i västra delarna av länet är smittspridning hög vilket oroar ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

En tredje våg av covid -19 kan vara på gång i Västra Götaland. Precis som under första och andra vågen syns nu en ökning i Göteborgsområdet.
– Det är väldigt oroande. Vården är lika hårt belastad nu som under toppen i våras och alla som jobbat i full skyddsutrustning i snart ett år är trötta, säger hälso– och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Vid dagens pressträff med Västra Götalandsregionen betonades återigen var och ens personliga ansvar att inte bidra till smittspridningen. Just nu är det är i åldersgruppen 20-60 år som smittan ökar mest, medan den tydligt har gått ner bland de allra äldsta.

– Att smittan minskat bland de äldre är en stor vaccinframgång. Nu måste vi alla som är i arbetsför ålder hålla ut och fortsätta följa rekommendationerna för att vinna tid i kapplöpningen innan vaccinationerna riktigt tar fart, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Följ förhållningsreglerna

Trycket är fortfarande mycket hårt på vården. Under onsdagen vårdas 313 patienter med covid-19 på Västra Götalandsregionens sjukhus, varav 59 på IVA.

– Vi måste hjälpas åt och se till att det inte blir värre. Det är viktigt att vi följer förhållningsreglerna, säger Ann Söderström.

Länk till rekommendationerna

Vaccinationssamordnare Kristine Rygge redogjorde för vaccinationsläget.

– Vi befinner oss fortfarande i fas ett och har kommit långt i att vaccinera på särskilda boenden (SÄBO) där väldigt många nu har fått sin andra dos. Vi har också kommit långt med att vaccinera vårdpersonal i kommunerna och viss personal på sjukhusen. Däremot har vi en del kvar bland de med hemtjänst och deras vuxna hushållskontakter.

Glidningar mellan faser

Eftersom det finns tre vaccin tillgängliga och ett av dom, Astra Zenecas, inte får ges till personer över 65 år är det en glidande övergång till fas två vilket gör att man vaccinerar vissa grupper i fas 2 parallellt med fas ett.

Kristine Rygge förklarade att det kommer att finnas glidningar mellan alla fyra faser i vaccinationsplanen och att det idag inte går att utlova några exakta datum för start av olika faser så länge det råder nationell vaccinbrist.

– Det finns ingen försening hos oss som organisation utan vi vaccinerar med det vaccin som kommer in. Alla gör sitt yttersta. Vi är trygga i vårt arbete och invånarna kan också vara trygga med att när det är deras tur så kommer de får reda på det, säger Kristine Rygge.

Text: Bettina Axelsson
bettina.axelsson@vgregion.se