Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Fördelning av vaccindoser i Västra Götaland v 12.

25 000 doser till vaccinatörer i Västra Götaland vecka 12

Nästa vecka, vecka 12, levereras drygt 25 000 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Det är främst vårdcentralerna som får vaccin för att fortsätta vaccinering av de äldsta. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade. Det visar data fram till och med vecka tio. 

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har det fram till och med vecka tio getts 175 267 vaccindoser i Västra Götaland. 9,3 procent av invånarna har fått en första dos. 71 procent av alla som är 85 år och äldre har fått en första dos vaccin. 

Vaccination i fas 2 fortsätter under nästa vecka samtidigt som fas 1 slutförs. I fas 2 vaccineras de äldsta först och i Västra Götaland sker vaccineringen i femårsintervaller. 

– Under nästa vecka fortsätter vi med de allra äldsta, 85 år och äldre. När vi har tillräckligt mycket vaccin går vi vidare i åldersgrupperna. Det kan se lite olika ut på vårdcentralerna beroende på hur många patienter man har listade i just de åldersgrupperna, säger Kristine Rygge.

De äldre kontaktas 

Vårdcentralerna ringer upp de allra äldsta, 85 år och äldre för att boka tid. Vårdcentralerna ber aldrig om att bankIDbankdosa eller liknande används. Vaccinatörerna begär aldrig pengar för vaccination. Vaccination mot covid-19 är gratis. 

– Vårdcentralerna kommer även kontakta gruppen 80+ och därefter gruppen 75+. Det kan se lite olika ut hur man blir kontaktad, säger Kristine Rygge. 

Längre dosintervall 

Under fredagen kom även besked om att Folkhälsomyndigheten förlänger dosintervallet upp till max sex veckor. De gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd  fördelarna med att ge fler personer en första dos överväger.  

– Den förändrade rekommendationen innebär att vi kommer kunna erbjuda en första dos vaccin till fler personer snabbare. Det är positivt, säger Kristine Rygge. 

Under torsdagen gav europeiska läkemedelsmyndigheten EMA klartecken till att återigen börja använda AstraZeneca vaccin. Folkhälsomyndigheten kommer under nästa vecka att ta ställning till hur vaccinet kan användas i Sverige. Till dess rekommenderas fortsatt paus för användning av detta vaccin i Sverige och Västra Götalandsregionen följer denna rekommendation. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Tillgången på vaccin styr

Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten. VGR är beredd och har kapacitet att utföra mer än 100 000 vaccinationer per vecka och kan öka kapaciteten om det kommer ännu mer vaccin. Just nu kommer det dock betydligt lägre mängder med vaccin och det tillfälliga stoppet av AstraZenecas vaccin förskjuter tidsplanen ytterligare. Även Folkhälsomyndighetens tilldelning av vaccin påverkar vaccinationstakten i Västra Götaland. 

– Folkhälsomyndigheten fördelar vaccin till regionerna utifrån antal äldre invånare. Eftersom Västra Götalandsregionen är en storstadsregion har vi en yngre befolkning än flera andra regioner och får därför en något lägre tilldelning av vaccin, säger Kristine Rygge. 

Vaccinering av vårdpersonal flyttas fram 

Innan Astra Zenecas vaccin var godkänt för de äldsta invånarna användes vaccinet för att vaccinera vårdpersonal. Sedan dess har Folkhälsomyndigheten ändrat riktlinjerna och därför har vaccinationen av vårdpersonal i fas 2 flyttats fram i tid.  

– Sjukvårdpersonalen är lägre prioriterad eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vaccinerar först de allra äldsta, som har störst risk att bli sjuka och dö i covid-19. Exakt när vi kan återuppta vaccinering av sjukvårdspersonal är svårt att säga men utifrån den plan som ligger nu kan det vara slutet av april, början på maj, säger Kristine Rygge. 

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se