Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Covid-19 – fortsatt högt tryck på vården, skärpta råd förlängs

Även om smittspridningen av covid-19 minskade vecka 9 är den fortfarande hög. Och trycket på vården är ungefär lika högt som när läget var som värst förra våren. Därför fortsätter Västra Götalandsregionen mana till att alla följer de råd och rekommendationer som gäller så att Västra Götaland inte hamnar i en tredje våg med covid-19.

– Vi har parkerat på en hög nivå i Västra Götaland. Det kan mycket väl öka och dra iväg men det är nu vi kan vara med och påverka det. Vi måste få ner antalet smittade och därför måste vi fortsätta följa såväl Folkhälsomyndigheten som VGR:s skärpta regionala rekommendationer, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

17 februari införde Västra Götalandsregionen skärpta regionala rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Läs om det här. Nu förlängs råden till 1 april. En förändring av råden görs också när det gäller gymnasieskolorna.

 

Nya rekommendationer för gymnasiet

Enligt den nya regionala rekommendationen uppmanas gymnasieskolorna att endast låta 1/3 av eleverna att närvara samtidigt på skolan.

– Vi vill hålla nere kontakterna och undvika trängsel så mycket vi kan, samtidigt har vi väldigt stor förståelse för hur viktigt det är att gymnasieungdomar i större utsträckning kan vara i skolan. Detta är en möjlighet att öppna upp gymnasieskolan mer samtidigt som vi inte vågar rekommendera en för stor öppning, säger Thomas Wahlberg.

Smittspridningen har under föregående vecka minskat i alla åldrar i Västra Götaland och hos unga i skolåldern märks det särskilt hos högstadie- och gymnasieungdomar.

Även hos den äldsta befolkningen och särskilt hos personer på särskilda boenden (SÄBO) märks en nedgång. Under vecka 9 upptäcktes endast 8 covid-19-fall på SÄBO i Västra Götaland.

Vaccineffekt i vården

Även inom sjukvården märks att det blir färre äldre patienter. Andelen äldre sjukhusvårdade minskar och medelåldern på de som läggs in på sjukhus har gått från 69 år till 65 år.

– Vi tror det huvudsakligen beror på att  delar av den äldre befolkningen vaccinerats, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR.

Men inom sjukvården är trycket ändå högt. Under onsdagen fanns 289 inneliggande patienter varav 46 i intensivvård. Ungefär i nivå med när det var som värst förra våren.

– Vi hoppas och tror att kurvorna ska gå nedåt men det finns också exempel och indikationer från andra länder att vi går mot en tredje våg. Vi har två sätt att bromsa det förloppet, dels genom att följa förhållningsregler och restriktioner, dels genom vaccinationer. Vi måste hjälpas åt genom de båda sätten att hejda en tredje våg, säger Ann Söderström.

Fas 2 inledd för de äldsta

Efter att AstraZenecas vaccin blev godkänt för alla över 18 har VGR ökat takten i vaccineringen av de äldsta. Nu kommer invånare, 85 år och äldre, bli kontaktade av sin vårdcentral för att erbjudas vaccination.

Men det råder fortfarande vaccinbrist och det gäller hela Sverige som endast fått en tredjedel av de vaccinmängder som utlovades innan årsskiftet. I och med vecka 10 kommer VGR ha skickat ut över 230 000 vaccindoser.

– Med dagens vaccintillgång kommer det dröja flera veckor innan vi kommer ner i åldrarna i fas 2. Vi skulle kunna vaccinera dubbelt så snabbt om vi hade mer vaccin. I Västra Götaland har vi god kapacitet för att vaccinera men tillgången på vaccin bromsar vaccinationstakten, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även:

Nu ska de äldsta i fas två börja vaccineras