Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dessa ska vaccinera allmänheten i fas 4

Nu är det klart vilka 18 vaccinatörer, utöver primärvård och sjukhus, som Västra Götalandsregionen (VGR) planerar teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra. Och invånarna kommer själva få välja var de vill vaccinera sig.

–  Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Fas fyra är den sista av faserna i VGR:s vaccinationsplan. Den följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och i fas fyra ingår vuxna från 18 år och som inte prioriterats i fas ett till tre. I Västra Götaland uppskattas fas fyra till cirka 800 000 personer och vaccinationer kan preliminärt starta i under juni.

–  När start kan ske för fas fyra är som vi tidigare sagt helt beroende på vaccintillgången. Vi vaccinerar fortsatt i fas två nu, understryker Kristine Rygge.

De 18 vaccinatörerna

I listan nedan presenteras 18 vaccinatörer som kommer att vaccinera utöver primärvården och sjukhusen. Vaccinatörerna kommer verka inom olika områden i Västra Götaland och listan kan komma att förändras. För mer information om den geografiska tilldelningen, läs här.

 • AB Previa
 • Digital Medical Supply Sweden AB
 • Din Klinik Väst Holding AB
 • Doktor24 Healthcare AB
 • Doktorbjörn AB
 • Heartbeat AES Uddevalla AB
 • iDoc AB
 • Kronans Droghandel Apotek AB
 • Legehuset Sverige AB
 • MD International AB
 • Medpro Clinic Group AB
 • Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC AB
 • Personlig engagerad arbetsmiljöpartner i väst AB
 • Svea Vaccin AB
 • TEAM hälso & friskvård AB
 • Vaccina AB
 • VaccinDirekt i Sverige AB
 • Vårdbilar Sverige AB

Du väljer själv var du vaccinerar dig

– Det kommer att vara många vaccinationsställen i Västra Götaland och som invånare kan man under fas fyra välja själv var man vill vaccinera sig, säger Kristine Rygge.Vilka lokaler som kommer att användas är inte helt klart hos alla vaccinatörer, inte heller vilka som kommer att använda sig av exempelvis drive-in lösningar. Lokaler som kan komma i fråga är till exempel sporthallar, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Primärvården och sjukhusen i Västra Götaland kommer också att vaccinera under fas fyra. VGR återkommer med mer information när den finns.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se