Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Köpcentrum, industrier och idrottsarenor är exempel på platser där vaccination kommer att ske i stor skala.

Här kan invånarna i Västra Götaland massvaccineras mot covid-19

Scandinavium, Framnäs köpcentrum och Färgelanda sporthall. Nu börjar det bli klart vilka lokaler i Västra Götaland som ska användas till massvaccinationerna i fas fyra.
− Det är ett stort jobb att få fram passande lokaler som uppfyller alla krav så att vaccineringen blir så smidig och säker som möjligt, säger Anna Hedman, som håller ihop arbetet i vaccinationskansliet.

Arbetet med att få fram lämpliga lokaler har pågått i flera månader och börjar nu falla på plats. Ett antal lokaler är redan inbokade och fler är på gång.

Det handlar om cirka 200 lokaler, till exempel  apotek, köpcentrum, nedlagda livsmedelsbutiker, industrier och stora arenor.

Snabbt och smittsäkert

I Västra Götalandsregionen (VGR) samverkar flera verksamheter i jakten på lämpliga lokaler. Västfastigheter, Närhälsan och Primör, som är en del av de privata vårdgivarna i Vårdval vårdcentral, har deltagit i arbetet. Enheten för säkerhet och beredskap (ESB) har gjort riskbedömningar av lokalerna eftersom vaccin klassas som skyddsvärt gods.

− Det handlar om att kunna vaccinera väldigt många människor på ett smidigt, snabbt och smittsäkert sätt, säger Anna Hedman.

Bokningen inför fas fyra startar preliminärt under vecka 20. Därefter är det cirka 770 000 personer i Västra Götaland som ska beredas möjlighet att få vaccination mot covid-19.

Avtalade vaccinatörer

VGR har skrivit avtal med 18 externa vaccinatörer till fas fyra. Därtill kommer vårdcentraler, företagshälsovård och sjukhus.
När fas fyra drar igång kommer det att finnas minst en vaccinatör i nästan alla kommuner i Västra Götaland.

− Vi kommer att ha tillräcklig kapacitet och jämnt fördelat i Västra Götaland så att människor inte ska behöva förflytta sig längre än nödvändigt för sin vaccination, säger Anna Hedman.

Krav på lokalerna

Hur det kommer att se ut varierar. Det kan vara flera mindre vaccinationsställen, någon stor eller kombinationer av dessa.

Det finns en mängd krav på de lokaler som ska användas:

 • De behöver ha tillräckligt stor yta för att förhindra köbildning både före och efter vaccinationen. Du ska kunna ta dig både dit och därifrån utan risk att hamna i trängsel.
 • Man behöver få plats med både förväntrum, vaccinationsbås och efterväntrum med säkerhetsavstånd till andra som väntar. Den som vaccinerats behöver vänta och övervakas i 15 minuter i avvaktan på eventuella reaktioner.
 • De behöver ha tillräcklig storlek och höjd för att transportfordon ska kunna köra in och leverera vaccin på ett säkert sätt.
 • Det måste finnas ändamålsenliga och säkra utrymmen för förvaring av vaccin.
 • Vaccinet måste kunna förvaras kylt på ett säkert sätt.
 • Det behöver finnas lämpliga personalutrymmen
 • Toaletter till personal och besökande
 • En särskild plats att fylla i hälsodeklaration för dem som inte gjort det i förväg.
 • På större platser behövs värdar som guidar.
 • De fåtal ställen där man ska ha drive through behöver det finnas gott om parkeringsplatser både inför och efter vaccinering.

Anna Hedman skickar med en vädjan från vaccinatörerna inför att vaccineringen drar igång i stor skala.

− Dyk inte upp för tidigt om du har bokat tid för vaccinering. Då ökar risken för att det blir en ansamling av folk.

Exempel på större vaccinationslokaler för fas 4 som är klara:

 • Nordstan, Göteborg
 • Scandinavium, Göteborg
 • Slottsskogen, Göteborg, drive through
 • Torp Köpcentrum Uddevalla
 • Agnesbergshallen, Uddevalla
 • Bengtsfors företagscenter
 • Arenan, Vänersborg
 • Nevs, Trollhättan
 • Rådahallen, Mellerud
 • Färgelanda sporthall
 • Framnäs köpcentrum, Lidköping

Listan är ännu inte komplett. När det närmar sig fas fyra kommer man att kunna hitta hela listan med vaccinationsställen uppdelat per kommun på 1177.se

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Läs också: Så känslig är hanteringen av covid-vaccin.