Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lägesrapport VGR: Hela vårens vaccinprognos

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt hälften kommer vara avsedda för ge invånarna sin första dos vaccin medan resterande ska användas till invånare som väntar på sin andra dos.

– Att kunna få långsiktiga leveransbesked är oerhört värdefullt och gör att vi kan jobba betydligt mer planerat och långsiktigt. Men även om nästan en miljon doser låter mycket kommer vi behöva fördela vaccin till våra vaccinatörer eftersom efterfrågan fortfarande är större än tillgången på vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Vecka 17

Nästa vecka, vecka 17, kommer VGR leverera 60 640 doser vaccin mot covid-19. Merparten är vaccin från Pfizer och det handlar nästan uteslutande om dos 1 som skickas till vårdcentralerna.

– Vi kommer få ett stort antal nyvaccinerade invånare i Västra Götaland och vi fortsätter jobba med att jämna ut skillnaderna mellan vårdcentraler och kommuner, säger Kristine Rygge.

Tio veckors prognos

Enligt Folkhälsomyndighetens preliminära leveransbesked kommer tillgången på vaccin vara förhållandevis god de närmaste veckorna. VGR har kapacitet för att ta emot betydligt mycket mer vaccin. VGR:s leveransplan är preliminär och ska betraktas som en prognos. Det är sannolikt att leveransplanen kommer att justeras.

Var femte invånare i Västra Götaland har fått minst en dos vaccin mot covid-19 och i åldersgruppen 65 år och äldre har nästan 60 procent (59,4 procent) fått sin första dos, 22 procent är fullvaccinerade. När det gäller invånare 75 år och äldre har 80,8 procent fått minst en dos.

– Vi vaccinerar för fullt i fas 2 och glider nu över i fas 3. Först ut i den fasen är personer mellan 60 och 64 år och som tillhör en riskgrupp som blir kallade av sjukhusen, säger Kristine Rygge.

Personer i riskgrupp

Denna vecka har sjukhusen i Västra Götalandsregionen börjat kalla patienter i riskgrupp som tillhör fas 3.  Det är personer med sjukdom där tidpunkt för vaccination kan påverka behandlingen, till exempel behandlingar med cytostatika samt personer med tillstånd som följs med täta kontroller på sjukhuset.

För personer mellan 18-59 år med sjukdom eller ett tillstånd och som kontrolleras på sjukhus vaccineras i åldersordning, de äldsta först. Sjukhusen börjar kalla dem till vaccinering successivt från och med vecka 18. För de som inte kallas av sjukhusen startar vårdcentraler och vaccinationsmottagningar bokning från vecka 20. De äldsta kan boka först.

– Vaccinering av fas 3 och fas 4 kommer att ske parallellt och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den tydligaste riskfaktorn för svår sjukdom och död i covid-19 är ålder och genom att jobba på det här sätter kan vi vaccinera effektivare, säger Kristine Rygge.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Här finns Västra Götalandsregionens vaccinationsplan