Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
"Att vi inte har ett system där vaccinatörerna kan beställa efter sina behov och få vaccin dagen efter skapar väldigt mycket frustration. Men så länge vi inte har tillräckligt med vaccin kan vi inte öppna webbshopen utan måste fortsätta fördela ut", säger Fredrik Fostvedt.

Så känslig är hanteringen av covidvaccin

Det är väldigt mycket som måste klaffa på vägen från att Västra Götalandsregionen (VGR) får en vaccinleverans från Folkhälsomyndigheten till att sprutan sätts i armen på en invånare.
– Den största utmaningen är små och osäkra leveranser. Ovanpå det kommer allt annat, som att vaccinet är känsligt vid förflyttning och kan skära sig som en bearnaisesås, säger Fredrik Fostvedt, logistiker på Sjukhusapoteket, VGR.

I den bästa av världar hade VGR fått gott om vaccin och vaccinatörerna kunnat beställa de mängder de önskar. Istället har vaccineringen från dag ett präglats av bristen på vaccin och de utmaningar det fört med sig.

– Hade vi obegränsat med vaccin så kunde vi öppnat en webbshop så att vaccinatörerna kunde beställa det vaccin de behöver. Då kunde de planera sin verksamhet och alla skulle varit nöjda, säger Fredrik Fostvedt.

Fördela ut vaccin

Men bristen på vaccin har gjort att VGR ännu inte kunnat använda ett beställningssystem. Istället har man tvingats fördela vaccin till vaccinatörerna utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringsordning.

– Tillgången på vaccin har hittills varit mindre än efterfrågan.  För att kunna följa Folkhälsomyndighetens beslut har VGR behövt fördela ut det vaccin vi fått.

Hur fördelningen av vaccin görs kan du läsa om i VGRfokus artikel 

Minus 75 grader

När vaccinationerna startade på annandag jul 2020 så var det de äldsta på särskilda boenden (Säbo) som fick de första doserna.

Det visade sig att den vaccindistributör som upphandlats inte kunde hantera Pfizer Biontechs vaccin, som kräver speciella frysar som kan hålla så låga temperaturer som minus 75 grader. Därför fick VGR snabbt rigga en egen verksamhet för att sköta leveranserna.

– Där stod vi med ett fryst vaccin med mycket speciella krav på hantering där inga doser fick förgås och måste ut snabbt. Första veckorna var det ett gäng som körde stenhårt från klockan fyra på morgonen med att ringa, samordna, skapa rutter och distributionslistor som förändrades dagligen. Därtill skulle det känsliga frysta vaccinet fördelas, packas och förses med diverse uppgifter och kvittenslistor, berättar Fredrik Fostvedt

Kylväskor i framsätet

Västra Götaland är stort till ytan och det visade sig finnas 250 leveransadresser totalt i kommunerna. Chaufförer från Regionservice, med speciella kylväskor i framsätet, körde mot klockan, men ändå så försiktigt de kunde.

Vaccinet från Pfizer Biontech får nämligen inte utsättas för skakningar då det kan skära sig som en bearnaisesås och få sämre effekt. Känsligheten för skakningar gör det också svårt för personal på exempelvis ett Säbo att flytta vaccin till ett annat boende.

– De har berättat hur de skridit som en Lucia mellan boenden med vaccin i i kylväskor som de själva skaffat fram, berättar Fredrik Fostvedt.

Mycket frustration

Uttrycket ”vi lägger rälsen samtidigt som tåget kör” myntades tidigt och är fortfarande aktuellt. När fas två inleddes och fler skulle vaccineras på vårdcentraler och sjukhus blev det ytterligare 250 leveransadresser att hantera. Antalet är nu uppe i totalt 500 adresser sedan starten.

Nu har den avtalade leverantören tagit över leverans och distribution. Men det är fortfarande VGR som fördelar vaccindoserna.

– Att vi inte har ett system där vaccinatörerna kan beställa efter sina behov och få vaccin dagen efter skapar väldigt mycket frustration. Men så länge vi inte har tillräckligt med vaccin kan vi inte öppna webbshopen utan måste fortsätta fördela ut, säger Fredrik Fostvedt.

Hållbart fem dygn

Pfizer som just nu är det dominerande vaccinet tas ut ur frysens minus 75 grader på måndag morgon och körs ut kylt på tisdagen. Då har vaccinatören onsdag, torsdag och fredag på sig att vaccinera. På lördagen har fem dygn gått och vaccinet kan inte längre användas. Vecka 17 planerar VGR att starta med fler leveransdagar för Pfizers vaccin, vilket gör det möjligt att vaccinera fler dagar.

Modernas vaccin har i princip samma teknologi som Pfizers men kan förvaras i minus 20 grader vilket gör det enklare att hantera. Det gör att det kan distribueras fryst till vaccinatören och tinas där. Hittills har Modernas vaccin levererats i mindre kvantiteter och endast var 14:e dag.

Astra mer stabilt

Vaccinet från Astra Zeneca är av en helt annan typ. Det är tåligare, kan förvaras och transporteras i kyl och har mycket längre hållbarhet.

– Vi hoppades ju att vaccinet från Astra skulle hjälpa oss mycket både för att tillgången verkade bli god och att det är stabilt med lång hållbarhet. Men sedan kom bekymren med ändrade åldersgränser och pausande, säger Fredrik Fostvedt.

Den typen av förändringar och kort framförhållning från Folkhälsomyndigheten gör det svårt både för vaccinatörerna och dom som fördelar vaccinet.

– Vi har hittills bara fått besked om vad vi får nästkommande vecka och veckan därpå. Ibland ändras leveranserna däremellan så att det kullkastar planeringen. Vår logistik fungerar bra och vi jobbar kontinuerligt på att kunna leverera mer enligt vaccinatörernas behov.

Massvaccinering väntar

Nu väntar snart fas fyra och ”massvaccinationen”. Då räcker det inte bara med att boka upp stora lokaler. Hänsyn måste återigen tas till samordning, logistik, hantering och inte minst vaccintillgång.

Från påskveckan har vaccinleveranserna ökat från främst Pfizer. Astra har dragit ned och hur det blir med Janssens vaccin är oklart i dagsläget. Så än är det inte möjligt att öppna webbshopen.

– Vi fortsätter att fördela och leverera ut vaccin så gott det går men helt rätt kan det aldrig bli med de förutsättningar vi har nu, säger Fredrik Fostvedt.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta vaccinhantering:

  • Läkemedel levereras i hela förpackningar. Exempelvis kan du inte köpa ett halvt paket Alvedon på apoteket. Pfizers vaccin levereras i kartonger med 195 flaskor i varje. En injektionsflaska (0,45 ml) innehåller 6 doser à 0,3 ml efter spädning vilket alltså ger 1170 doser i en förpackning. Normalt sett bryter man inte förpackningar. Men eftersom det var orimligt att små boenden i kommunerna fick 1170 doser gav läkemedelsverket tillstånd att göra det när det kommit till VGR:s frys. De delas då upp frysta och märks med rätt info om datum med mera. Därefter är det hållbart i fem dygn.
  • När vaccinet är uppdraget i sprutan måste det ges inom sex timmar. Finns det doser kvar i en flaska när alla inbokade personer har fått ges vaccinet till i första hand personal som finns i närheten. Detta på grund av vaccinets känslighet vid förflyttning och att inget vaccin får gå till spillo.
  • Vid starten angav Pfizer att en injektionsflaska innehåll 5 doser. Men från och den 1:e februari ändrade de det till 6 doser per injektionsflaska. (Injektionsflaskan var fylld med lite extra för att säkerställa att den angivna mängden doser säkert kunde tas ur flaskan). Detta har varit en svårighet i vaccinationsdistributionen då man inte vetat hur många doser det faktiskt gått att få ut. Det har i sin tur skapat svårigheter i att få fram hur många av dos två som ska skickas ut.
  • När upphandlingen av vaccindistributör gjordes hösten 2020 var det ännu inte känt vilka vaccin som skulle bli godkända och vilka betingelser de hade. Frysar för 75 minusgrader fanns därför inte med som krav i upphandlingen. Därför fick VGR snabbt skaffa fram de frysar som behövdes och med mycket kort varsel börja distribuera vaccinet i egen regi utan något upparbetat system för detta. Idag har den avtalade distributören de frysar som krävs för Pfizers vaccin och har tagit över distributionen.

Fakta om de tre godkända vaccinerna

Pfizer-BioNTechs
Icke-punkterad flaska: Hållbart upp till 6 månader vid förvaring i lågtemperaturfrys -75 °C.
Punkterad flaska Hållbart upp till 5 dagar i kyltemperatur 2 – 8 °C, skyddat mot ljus.
Hållbart i rumstemperatur 2 timmar innan spädning.
Spätt vaccin bör användas snarast men måste administreras inom 6 timmar, inklusive eventuell transporttid.
Hantering vid förflyttning av vaccin:  Transport av sprutor med uppdraget vaccin kan ske till exempel för vaccination i hemmet. Sprutorna ska då hanteras mycket varsamt och förpackas och transporteras på ett sådant sätt att de inte utsätts för skakiga rörelser.
Transport av vaccinflaskor mellan kylskåp förutsätter att obruten kylkedja bibehålls med temperatur 2 – 8 °C
Inom de 5 dagarna och vid förvaring i 2 – 8 °C kan upp till 12 timmar användas till transport.

Modernas
Icke-punkterad flaska: Hållbart upp till 7 månader vid förvaring i frys -25 till -15 °C.
Hållbart upp till 30 dagar vid förvaring i kyla 2 – 8 °C, skyddat mot ljus. Hållbart i upp till 12 timmar totalt i rumstemperatur. En del av denna tid kan vara i punkterad flaska.
Punkterad flaska Hållbart upp till 6 timmar i kyl- eller rumstemperatur (2 – 25 °C) inklusive eventuell transporttid.
Vaccin i punkterad flaska eller uppdraget i spruta bör användas snarast men måste administreras inom 6 timmar. Transport av punkterad flaska eller uppdragen spruta kan ske vid vaccination i hemmet. Sprutor och flaskor ska hanteras mycket varsamt och förpackas och transporteras på ett sådant sätt att de inte utsätts för skakiga rörelser.
Oöppnade vaccinflaskor kan transporteras men förutsätter att obruten kylkedja bibehålls med temperatur 2 – 8 °C

AstraZenecas
Icke-punkterad flaska:  Hållbart upp till 6 månader vid förvaring i kyla 2 – 8 °C. Förvaras i originalförpackning på grund av ljuskänslighet.  Hållbart upp till 6  timmar i rumstemperatur. Hela eller en del av denna tid kan vara i punkterad flaska. Får ej frysas.
Punkterad flaska  Hållbart upp till 6 timmar i kyl- eller rumstemperatur (2 – 30 °C) inklusive eventuell transporttid.
Hantering vid förflyttning av vaccin: Vaccin i punkterad flaska eller uppdraget i spruta bör användas snarast men måste administreras inom 6 timmar. Transport av punkterad flaska eller uppdragen spruta kan ske vid vaccination i hemmet.
Oöppnade vaccinflaskor kan transporteras men förutsätter att obruten kylkedja bibehålls med temperatur 2 – 8 °C