Sjuksköterskorna Ida Larsson och Karin Hermansson, ambulansen Trestad Öst, framför en ambulans.
Sjuksköterskorna Ida Larsson och Karin Hermansson, ambulansen Trestad Öst, ser många fördelar med att Samverkande sjukvård nu finns i hela NU-sjukvårdens område. Foto: Lovisa Andersson

Sköra och ensamma patienter får ett bättre skydd när olika delar inom sjukvården samverkar. 
Från den 15 april är alla kommuner i NU-sjukvårdens område med och samverkar i den prisbelönade modellen.

Genom Samverkande sjukvård samarbetar alla vårdgivande verksamheter inom Fyrbodal och Lilla Edet, oavsett vem som är huvudman, exempelvis kommunen, primärvården och sjukhuset.

För NU-sjukvårdens del är det främst ambulansverksamheten och medicinsk äldrevård (MÄVA) som samverkar i den prisbelönade modellen. NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus.

På ambulansen Trestad Öst arbetar bland andra sjuksköterskorna Ida Larsson och Karin Hermansson. Deras uppdrag gäller patienter i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet, men likt alla andra ambulansstationer arbetar Trestad Öst över hela NU-sjukvårdens upptagningsområde.

Slipper hamna mellan vårdnivåer

Sjuksköterskorna Ida Larsson och Karin Hermansson, ambulansen Trestad Öst, ser många fördelar med att Samverkande sjukvård nu finns i alla kommuner, inte minst för sköra och ensamma patienter, som annars kan riskera att hamna mellan olika vårdnivåer.

− Det kan handla om patienter som behöver en medicinsk uppföljning som egentligen inte nödvändigtvis måste ske på sjukhuset. Det kan röra sig om infektioner som behöver följas upp, lågt blodsocker som vi åtgärdar akut eller sårskador som behöver ses över, säger Ida Larsson.

Ökad trygghet för alla

− Tyvärr händer det att vi i ambulansen tar med oss patienter till sjukhuset, trots att de kanske egentligen inte behöver det, just för att de är utsatta och inte förmögna att söka vårdcentral själva, annars riskerar de att bli försämrade i onödan, säger Karin Hermansson.

− Därför är Samverkande sjukvård ett bra komplement där vi har möjlighet att se till att det kommer en sjuksköterska från kommunen inom det kommande dygnet som kan följa upp vår behandling och göra en förnyad bedömning. Det ger trygghet både för patienten och oss, som känner att patienten inte blir övergiven när vi åker därifrån, säger Ida.

Större vi-känsla

Genom samverkansuppdrag kommer ambulansen att kunna be hemsjukvården om hjälp och uppföljning i olika situationer. Men även hemsjukvården kommer kunna be ambulansen om hjälp.

Ida och Karin är överens om att uppstarten av Samverkande sjukvård inte bara är bra för patienten utan även främjar samarbetet mellan vårdaktörerna generellt.

−  Det ger en större vi-känsla, att vi alla är kollegor och hjälper varandra. Lika vård för alla gällde ju inte heller förut, när vi kunde erbjuda en tjänst på en ort men inte en annan, så det känns fantastiskt att det nu är lika överallt i vårt område, säger Karin.

Text: Maria Klingberg, Lotta Abrahamsson
vgrfokus@vgregion.se


Prisbelönt modell

Samverkande sjukvård har prisats för sin samverkansmodell. 2019 belönades Samverkande sjukvård med GötaPriset, ett pris som Kvalitetsmässan delar ut till årets bästa utvecklingsprojekt, och 2020 utnämndes Samverkande sjukvård till Årets Brobyggare, ett pris instiftat av Dagens Medicin.