Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Exteriör av Regionens hus i Skövde. Foto: Daniel Blomberg

Västra Götalandsregionen behåller sitt namn

Regionfullmäktige beslutade på tisdagen att Västra Götalandsregionen, VGR, ska behålla sitt nuvarande namn. Därmed rivs det tidigare beslutet om att regionen skulle bytt namn till Region Västra Götaland.

Oktober 2019 beslutade Sveriges riksdag att alla landsting skulle bli regioner, i samband med övergången föreslogs även en namnstandard med ordet region följt av det geografiska området. För att gå i linje med övriga regioner bestämdes därför att Västra Götalandsregionen skulle bli Region Västra Götaland. Nu ändras beslutet.

I tjänsteutlåtandet till beslutet om att behålla nuvarande namn på Västra Götalandsregionen står:

”Ursprungligt beslut om namnbyte baserades på uppfattningen att en ny namnstandard på regionerna skulle vara reglerad i lag. Då detta nu är en rekommendation är namnbyte valbart. Det finns för- och nackdelar såväl med att behålla namnet Västra Götalandsregionen som att byta till Region Västra Götaland. Efter dialog med gruppledarna för partierna i regionstyrelsen är bedömningen att fördelarna med att behålla namnet Västra Götalandsregionen är större och Koncernkontoret föreslår därför att beslutet om namnbyte upphävs.”

När beslut om namnbyte togs 2019 beslutades även att skyltar skulle bytas ut till en kostnad av 10 miljoner kronor. Något som nu alltså inte kommer ske.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även:

Västra Götalandsregionen föreslås byta namn