Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Diagrammet visar minskningen av vinterkräksjuka. Under 2020 sjönk även försäljningen av antibiotika med 16 procent i Västra Götalandsregionen. Motsvarande minskning ses i landets alla regioner. Den största skillnaden märks i åldersgruppen 0-6 år. Foto: Ann-Sofie Petersson.

Handtvätt minskade både kräksjuka och antibiotika

Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka har minskat kraftigt under pandemin. Att folk blivit bättre på att tvätta händerna har också medfört minskad användning av antibiotika.
− God handhygien hjälper till att minska antibiotikaresistens. Om vi förlorar möjligheterna att bota svåra bakteriella infektioner med antibiotika blir de ett minst lika stort hot mot folkhälsan som covid-19 och andra virussjukdomar, säger Elisabeth Eriksson Gebring, hygiensjuksköterska i NU-sjukvården.

− Före pandemin brukade vi så här års blicka bakåt på en säsong med minst ett utbrott på sjukhuset av calici, vinterkräksjuka, bland både patienter och personal, säger Elisabeth Eriksson Gebring, som arbetat med vårdhygien i 15 år.

Det kunde också vara vanligt med överbeläggningar på sjukhusets vårdavdelningar kopplade till säsongsinfluensan, särskilt de vintrar då influensan slog hårt, som 2017-2018.

− Men i mars förra året, när utbrottet av covid-19 klassades som pandemi, sjönk kurvorna för både calici och influensa snabbt. Och den gångna säsongen har fallen varit unikt få, både på lokal och nationell nivå.

Diagram över minskningen av vinterkräksjuka

Handhygien skyddar dig själv – och andra

Den enkla förklaringen är att invånarna har följt rekommendationerna om att hålla avstånd, att hålla sig hemma vid symptom på sjukdom – och att tvätta händerna, med tvål och vatten eller använda handsprit.

− Genom god handhygien håller du händerna rena från bakterier och virus, och hjälper till att skydda både dig själv och andra, säger Elisabeth Eriksson Gebring.

Att tvätta händerna ger därför inte effekter bara för virussjukdomar, som calici och influensa, utan skyddar också mot andra sjukdomar som orsakas av bakterier.

Minskar antibiotikaresitsens

Under 2020 sjönk försäljningen av antibiotika med 16 procent i Västra Götalandsregionen, och motsvarande minskning ses i landets alla regioner. Den största skillnaden märks i åldersgruppen 0-6 år.

Samtidigt visar en ny rapport från Socialstyrelsen att den lägre användningen av antibiotika under pandemin inte inneburit att fler patienter har behövt sjukhusvård för komplikationer vid bakteriell lunginflammation eller andra svåra bakteriella sjukdomar.

Text: Lotta Abrahamson
vgrfokus@vgregion.se