Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så försöker VGR nå alla i samhället om vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionen (VGR) har inlett ett brett samarbete med flera organisationer för att säkerställa att svårnådda och socialt utsatta grupper – som är prioriterade i fas 3 – informeras om vaccination. Därtill kommer ett mobilt team turnera Göteborg med kranskommuner för att erbjuda vaccination till dessa grupper.

– Arbetet med att nå ut med vaccinationsinformation till svårnådda och socialt utsatta grupper, påbörjas i Göteborg och skalas upp allteftersom och breddas till hela regionen, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Svårnådda och socialt utsatta är personer som inte nås via vårdens informationskanaler, annonser eller mediers publiceringar. Det kan handla om hemlösa, papperslösa och andra som av olika skäl har svårt att del av vaccinationserbjudandet och boka tid för vaccination.

Samarbete med flera organisationer

För att nå ut till dessa grupper prioriterade i fas 3 enligt Folkhälsomyndigheten, har VGR inlett ett brett samarbete med flera organisationer, däribland Stadsmissionen, Faktum, Rosengrenska stiftelsen och Räddningsmissionen.

– Det handlar om personer som har svårigheter eller inte ens möjlighet att följa råden om smittskyddande åtgärder. Människor i socialt utsatta situationer har en högre sjuklighet och dödlighet i covid-19 och därför är det viktigt både för dessa människor och för hela samhällets pandemibekämpning att de erbjuds vaccin, säger Henry Ascher, överläkare i VGR och medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsen.

Hjälp- och frivilligorganisationerna har kontakt med personer i de prioriterade grupperna och inarbetade kommunikationsvägar. Därmed finns en möjlighet för VGR att via organisationerna nå ut med vaccinationsinformation till målgruppen.

Mobilt team turnerar

För att också kunna erbjuda vaccination, kommer ett mobilt team från Sahlgrenska universitetssjukhuset att åka ut till en rad olika utbudspunkter såsom församlingshem, kaféer, härbärgen och liknande. Det sker i samarbete med hjälp- och frivilligorganisationer.

– Det är en bil med medicinsk utrustning, sjuksköterskor och läkare som åker ut till olika delar av Göteborg med kranskommuner. Vi ställer upp där folk vill ha oss, där hjälp behövs, säger Per Albertsson, t.f. FOU-chef i VGR och engagerad i mobila vaccinationssatsningen.

Text: Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se