Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kartan visar vaccinationstäckning i Göteborgs stadsdelar hos de som är 65 år och äldre. Ju mörkare blått desto högre täckning. Se tabell längst ner i artikeln. Foto: Johan Främst.

Så jobbar VGR för att nå fler utrikesfödda om vaccination

Andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda, enligt  Folkhälsomyndigheten. För att nå ut till så många som möjligt med information om vaccination använder sig Västra Götalandsregionen (VGR) av etablerade nätverk och plattformar.

– Det här handlar om att nå ut till personer som kan ha svårigheter att förstå språket i offentlig information eller som av andra skäl inte tar del av vaccinationsinformationen via vårdens kanaler eller mediernas rapportering, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster i VGR har under pandemin utvecklat ett utökat uppdrag för att nå ut till invånarna med information och kunskap kring covid-19. Det handlar om riktade insatser för folkhälsan utifrån etablerade plattformar och nätverk som arbetats fram genom åren.

Nu finns statistik över vaccinationstäckningen i Göteborgs stadsdelar som visar hur de skiljer sig åt. (Se fakta längre ner på sidan).

– Det här ger en signal om att vi behöver fortsätta vårt intensiva arbete med att nå alla invånare med vaccinationsinformation, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Kulturtolkar och hälsoguider

Kulturtolkar och hälsoguider arbetar på uppdrag av Göteborgs stad och Angereds Närsjukhus, de har under pandemin jobbat med covid 19 information gentemot målgrupperna på ett framgångsrikt sätt.

Fokus ligger på dialog, information och återkoppling. Kulturtolkar och hälsoguider samtalar med invånarna, ger personligt stöd, lindrar oro, skapar tillit och motivation att följa myndigheters rekommendationer.

– I stället för envägskommunikation är dialogen central. Det nära samtalet med invånaren. Att lyssna in människors tankar, funderingar och samtidigt förmedla vad alla behöver veta för att kunna fatta ett informerat beslut om vaccination, säger Kajsa Ahlström, utvecklingsledare Folkhälsa Nordost, Göteborgs stad.

Etablerade sociala nätverk

Kulturtolkarna och hälsoguiderna jobbar i befintliga nätverk som arbetats fram genom åren. Under pandemin är det mesta digitalt med Whatsapp-grupper, Facebookevenemang och videomöten med föräldragrupper.

– Mycket handlar om att skapa tillit till myndigheterna och lita på att dessa fattar kloka beslut och ger bra råd. Nyckeln till det hela är förstås i första hand att vi lever upp till det, och också att personer som representerar myndigheten finns i befolkningen och svarar på frågor, säger Maria Magnusson, verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet vid Sjukhusen i väster.

Vaccinationssamordnare Kristine Rygge deltar i ett möte med bland annat kulturtolkar.

Vården, kommunerna och andra aktörer

Inom primärvården och sjukhusförvaltningarna finns stor erfarenhet av att möta personer som talar olika språk. För att kunna nå ut brett med information finns filmer och informationsmaterial framtaget på olika språk. Hälso- och sjukvården jobbar också med bilder som stöd i kommunikationen och tolkanvändning ska alltid användas när en person inte förstår eller kan uttrycka sig i den utsträckning som behövs för en säker och god vård.

I detta arbete sker också samverkan med kommunerna, hjälp- och frivillighetsorganisationer samt andra aktörer där syftet är att använda sig av etablerade mötesplatser, nätverk, informationskanaler och arbetssätt i kommuner runtom i regionen.

– Tanken är att försöka växla upp arbetet med riktade insatser, kroka arm med kommunerna och andra aktörer ännu mer och utöka arbetet så långt det är möjligt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Folkhälsomyndigheten om att utrikes födda drabbas hårdare av pandemin.

Text: Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Vaccinationstäckning i Göteborg

Stadsdel Andel dos 1
Västra Göteborg 87 %
Örgryte-Härlanda 87 %
Askim-Frölunda-Högsbo 86 %
Norra Hisingen 86 %
Majorna-Linné 82 %
Västra Hisingen 82 %
Centrum 82 %
Lundby 79 %
Göteborg 79 %
Angered 70 %
Östra Göteborg 70 %

Om VGR:s mål för social hållbarhet

Regionfullmäktige har antagit mål för social hållbarhet för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter. Målen ska bidra till att minska skillnader i livsvillkor och bidra till en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland och globalt.

De tre övergripande målen för social hållbarhet är:

  • God hälsa och välbefinnande
  • Jämlikhet och lika rättigheter
  • Tillit, trygghet och delaktighet

Läs mer: : om VGR:s mål för social hållbarhet