Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Jakob Bellman visar en av viktvästarna som används i studien. Foto: Andreas Kron

Banta med viktväst? – deltagare sökes

I ett unikt forskningsprojekt har forskare vid Sahlgrenska akademin visat att det går att gå ner i vikt genom att bära en viktväst. Nu söker forskarna nya testpersoner för att få mer kunskap om metoden. Forskningen som är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan leda till nya behandlingsmetoder mot övervikt och fetma.

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och stora delar av världen. Folkhälsomyndigheten beräknar att 51 % av invånarna (16–85 år gamla) i Västra Götaland idag är överviktiga eller lider av fetma. Fetma är i sin tur kopplad till många negativa hälsoeffekter som exempelvis hjärtkärlsjukdomar och ökad dödlighet.

Forskarna vid Sahlgrenska akademin har tidigare kunnat visa att om man bär en viktväst så går man ner i vikt. I en klinisk studie som gjorts fick deltagarna bära en lätt eller tung viktväst under 3 veckor. Deltagarna som bar en tung viktväst gick ner 1,6 kg medan de som bar en lätt viktväst gick ner 0,3 kg.

Minskad fettmassa

Jakob Bellman

– Vi har i tidigare djurstudier, som publicerades 2018, visat att det finns ett jämnviktsystem som strävar efter att hålla kroppsvikten konstant. Hos möss och råttor sker denna reglering via bland annat påverkan på aptiten, säger Jakob Bellman, AT-läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Den funktion som Jakob Bellman beskriver finns alltså också hos människan.

– Det som är mycket intressant är att hos personer som fick behandling med de tyngre viktvästarna minskade fettmassan medan muskelmassan samtidigt var intakt, säger Jakob Bellman.

Deltagare sökes

Men nu behöver fler frågor besvaras. Varför minskar man i vikt och vad är det för slags fettmassa som minskar. För att få svar på frågorna söker forskagruppen nya deltagare som ska bära en viktväst under 8 timmar per dag i totalt 5 veckor. För att kunna anmäla intresse krävs att man är mellan 18–65 år och har ett BMI på 30–35 och är i övrigt frisk. Ersättningen för deltagande i studien är 4000 kronor. Studien pågår i totalt 10 veckor och omfattar 13 studiebesök.

– Från den tidigare kliniska studien såg vi att deltagarna som bar en tung viktväst gick ner i kroppsvikt på grund av minskad fettmassa. Dessa resultat behöver bekräftas vår nya studie. Vi vill i den här studien undersöka  om bärandet av en viktväst leder till viktnedgång under längre tid än de 3 veckor som deltagarna i den tidigare studien bar vivästen. Vi hoppas även kunna fastställa orsaken till en eventuell viktnedgång, om det beror på minskat matintag, ökad förbränning eller en kombination av båda. Slutligen vill vi utreda om det är  det farliga bukfettet som minskar genom bärande av viktväst, vilket i så fall skulle kunna minska risken för hjärtkärlsjukdomar och diabetes, säger Jakob Bellman.

Hur ska resultaten användas?

– Resultaten kommer förhoppningsvis leda till bättre förståelse kring hur kroppen reglerar sin vikt och varför människor blir överviktiga. Förhoppningsvis kan studien även leda till nya behandlingsalternativ mot övervikt och fetma.

Kan vem som helst sätta på sig en viktväst och börja banta?

– Mer forskning behövs och resultaten från vår nya studie måste utvärderas innan någon sådan rekommendation kan ges. Jag hoppas kunna återkomma med ett bättre svar på frågan när studien är avslutad, säger Jakob Bellman.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Vill du vara med?

Mer detaljer om studien och intresseanmälan via följande länk: https://www.sahlgrenska.se/forskning/delta-i-forskning/viktvaststudie/

Fakta: Gravitostaten.- kroppens egen badrumsvåg

Djurstudier, som publicerades 2018, har visat att det finns ett jämnviktsystem som strävar efter att hålla kroppsvikten konstant vilken fått namnet gravitostat. Den här viktsensorn tros vara lokaliserad i benen och fungerar som en ”kroppsegen badrumsvåg”. Badrumsvågen känner av kroppsvikten vilket i sin tur genererar en signal till hjärnan som styr kroppsvikten. Hos möss och råttor sker denna reglering via bland annat påverkan på aptiten.

I kliniska studier har forskarna visat att det finns en liknande inbyggd badrumsvåg också i människan. I den kliniska studien fick deltagarna bära en lätt eller tung viktväst under 3 veckor. Deltagarna som bar en tung viktväst gick ner 1,6 kg medan de som bar en lätt viktväst gick ner 0,3 kg.

Det nya reglersystemet ger ett nytt perspektiv på stillasittande. Om människor spenderar mycket tid sittande verkar det som att utslaget på den kroppsegna badrumsvågen blir för lågt, vilket kan förklara att sittande så tydligt kopplas till fetma och ohälsa. Viktvästarna kan leda till att utslaget på den kroppsegna vågen blir högre vilket minskar kroppsvikten.