Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fem frågor och svar om vaccinationstakten i Västra Götaland

Många jämför hur de olika regionerna vaccinerar mot covid-19 och varför det skiljer sig åt. Här är Västra Götalandsregionens svar på de fem vanligaste frågorna.

Varför finns det inga tider att boka?

Det dyker hela tiden upp tider att boka men de kan försvinna snabbt. I Västra Götaland väntar uppskattningsvis 150 000 invånare som är 45 år eller äldre på en första dos vaccin mot covid-19 just nu. VGR levererar omkring 50 000-60 000 förstadoser vaccin per vecka till vaccinatörerna de kommande veckorna. Veckorna dessförinnan har det varit betydligt färre doser. Det innebär att det är många som vill vaccinera sig samtidigt och de tider som läggs ut av vaccinatörerna bokas upp snabbt. För den som letar tid gäller det att vara tålmodig och fortsätta att hålla utkik på bokningssidan och vaccinatörernas egna sidor som hittas via 1177.se.

Varför vaccinerar andra regioner yngre åldersgruppen än VGR?

VGR kan inte svara för andra regioner när det gäller vilka de vaccinerar. Viktigt att veta är att VGR vaccinerar så fort det bara går med det vaccin som VGR får från Folkhälsomyndigheten. Det finns inga kapacitetsproblem ute hos vaccinatörerna.
Vaccinationsviljan är mycket hög och många väntar på en vaccintid, skulle VGR då öppna bokning för fler åldersgrupper för snabbt, skulle det öka trycket och konkurrensen om tiderna ytterligare utan att fler invånare skulle kunna vaccineras. När tillräckligt många i nuvarande åldersintervall är vaccinerade och vaccinatörerna märker att bokningstrycket minskar kommer VGR öppna bokning för fler. Nästa åldersgrupp, 35 år och äldre, ska släppas på 30 juni.

Får VGR mindre vaccin än andra regioner och i så fall varför?

Ja, Västra Götalandsregionen får mindre vaccin än många andra regioner. Tabellen nedan visar hur vaccinet fördelats mellan regionerna. En anledning till skillnaderna är att storstadsregionerna som generellt har en yngre befolkning fått mindre vaccin inledningsvis, eftersom vaccin fördelas utifrån ålder.

Fördelning av vaccin till och med vecka 24
Område Antal doser Invånare 18+ Fördelning %
Kalmar 221540 197280 112,30%
Blekinge 141460 126911 111,46%
Dalarna 255290 229202 111,38%
Västernorrland 217170 195514 111,08%
Gävleborg 252720 229958 109,90%
Norrbotten 222480 203336 109,41%
Värmland 249190 227753 109,41%
Gotland 53365 49042 108,81%
Jämtland/
Härjedalen
111985 104569 107,09%
Västmanland 233100 218785 106,54%
Kronoberg 167755 158155 106,07%
Halland 275940 263716 104,64%
Västerbotten 228080 218480 104,39%
Södermanland 242075 234089 103,41%
Jönköping 294740 285192 103,35%
Sverige 8360115 8189892 102,08%
Örebro 246215 241574 101,92%
Skåne 1106295 1089620 101,53%
Västra Götaland 1381865 1371115 100,78%
Östergötland 361870 370201 97,75%
Stockholm 1761760 1869079 94,26%
Uppsala 286520 306321 93,54%

Källor: Folkhälsomyndighetens leveransstatistik och folkmängden sista december 2020 enligt SCB:s befolkningsstatistik.

Varför ligger Västra Götaland sist i landet när det gäller andel vaccinerade?

Det finns inga enkla svar på dessa frågor utan beror på flera olika faktorer, befolkningens ålder, mängden vaccin som regionen får, eftersläpningar av statistik med mera. En faktor som är väldigt viktig att lyfta fram är att VGR varit väldigt tydliga med strategin att vaccinera i åldersordning. Ålder är den enskilt största riskfaktorn för svår sjukdom och död i covid-19.

VGR har vaccinerat över 90 procent av invånarna över 65 år med en första dos, 65 procent är fullvaccinerade. När det gäller alla invånaren 45 år och äldre har 74,6 fått en första dos och 39,2 procent är fullvaccinerade.

VGR är liksom de andra storstadsregionerna komplexa regioner med stor befolkning och i VGR:s fall ett stort geografiskt område. Man kan konstatera att de tre storstadsregionerna följs åt när det gäller hur många invånare som blivit vaccinerade. Det skiljer sig lite mellan vilka som gett mest av dos 1 respektive dos 2 men tittar man på total andel genomförda vaccinationer är de tre regionerna jämsides.

Vaccinationsdata från Folkhälsomyndigheten fram till och med vecka 23
Område Minst 1 dos Fullvaccinerade
| Sverige | 51,38% 27,58%
Stockholm 48,53% 21,20%
Skåne 46,89% 24,50%
Västra Götaland 46,73% 24,22%

Varför ligger Göteborg sista i landet när det gäller andel vaccinerade?

Även här spelar åldern roll en viss roll. Göteborg och andra storstäder har en yngre befolkning än landsbygdskommuner. Göteborg är en av de kommuner som har lägst medelålder i hela Sverige, 39,1 år (SCB).

Åsele, Vadstena och Storuman som är de kommuner som gett störst andel av sin invånare en förstados har alla en medelålder på 47 år eller äldre. VGR försöker justera fördelningen av vaccinet för att jämna ut skillnaderna men med tanke på tillgången på vaccin är detta något som tar tid.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se

Nyheter från Västra Götalandsregionen.