Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg

Smittspridningen fortsätter att minska i Västra Götaland och antalet inneliggande på sjukhus med covid-19 blir färre. Nu har Smittskyddsläkaren beslutat att inte förlänga de skärpta regionala rekommendationerna som funnits i Västra Götaland. Från och med 7 juni är det de nationella rekommendationerna som gäller. Se faktarutan längst ner vad som gäller.

– Vi ser en fortsatt ordentlig nedgång i antalet fall av covid-19 men jag vill poängtera att var och en måste förstå att vi måste förvalta den här nedgången väl och inte bidra till att den tar fart igen, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen.

Läs här om de regionala rekommendationerna.

Fortsätt följ råden

Tre orsaker lyfts fram som orsak till den minskade smittspridningen, vaccinationer, det varma vädret som nu kommer och att råd och rekommendationer följts. Och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska fortsätta följas. Till exempel, stanna hemma om du är sjuk, provta dig vid symtom, umgås i din lilla krets. Håll avstånd inom- och utomhus, undvik trängsel och arbeta hemifrån om möjligheten finns.

– Pandemin är inte över och smittan finns fortfarande i samhället och det är många som fortfarande insjuknar. Det kan gå väldigt fort till att vi får utbrott och stor smittspridning igen, säger Thomas Wahlberg.

Även på sjukhusen och i provtagningen märks en nedgång. Det är färre inneliggande patienter och färre som testas positiva för covid-19. Men även om covid-vården minskar är sjukvården hårt ansträngd av annan vård som måste ske.

– Belastningen på annan vård är betydande. Det är inte bara covid som är betydande utan många andra tillstånd som inte kan vänta, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Jan Kilhamn.

Många har blivit fullvaccinerade

Under denna vecka, vecka 22, blir över 50 000 invånare i Västra Götaland fullvaccinerade. Däremot har det varit ont om vaccin för de som väntar på sin första dos. Under de kommande veckorna ser det lite bättre ut även om efterfrågan på vaccin är betydligt större än tillgången.

– Vi hoppas kunna hålla vår miniminivå på omkring 50 000 förstadoser de kommande veckorna, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Förtroendebokning

Några vaccinatörer har redan denna vecka kunnat börja vaccinera invånare från 45 år (födda 1976) och uppåt. Men med start 8 juni ska det gälla i hela länet. Det ges också möjlighet till återstående i riskgrupp i fas 3 att börja boka tid.

– Man kommer att få boka in sig via så kallade förtroendebokning. Det kommer vid bokningen finns frågor för att få fram rätt målgrupp som ska vaccineras, säger Kristine Rygge.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Rekommendationer att följa även efter 6 juni

Lokala restriktioner i Västra Götaland som på olika sätt funnits sedan den 17 februari kommer inte att förlängas. Därmed gäller Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer:

  • Umgås bara i en mindre krets. Det finns ingen exakt siffra på hur många det är.
  • Begränsa nära och nya kontakter.
  • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt.
  • Res säkert och begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt.
  • Om du reser med kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 eller 16–18, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd.
  • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs även

Lägesrapport vaccin: Fortsatt flest dos två-vaccineringar vecka 22