Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
I fortsättningen behöver inte alla gå till barnmorskemottagningen för att ta HPV-prov. En del kommer få erbjudande om att göra det själv hemma. Foto: Rebecca Landmér

Ny möjlighet att själv ta gynekologiskt HPV-prov hemma

Under coronapandemin har gynekologiska cellprov inte kunnat genomföras som vanligt på Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar. Det har skapat en kö och har gjort att många har fått vänta på att lämna cellprov. I början av juni införs därför självprovtagning för HPV, som komplement till cellprov hos barnmorska.

Syftet med att införa självprov för HPV är att fler personer kan screenas för livmoderhalscancer under den pågående pandemin. Självprov för HPV kommer att erbjudas till en del av de som på grund av pandemin inte kunde kallas till cellprov under 2020 och 2021.

– Vår förhoppning är att alla som nu erbjuds att ta provet själv också gör det, på samma sätt som att de som kallas till barnmorska också går dit och lämnar prov. För att alla som skulle lämnat cellprov under pandemin ska få chansen att göra det, är det viktigt att både självprovtagningen och proven hos barnmorska löper på samtidigt och att så många som möjligt lämnar prov, säger Maria Gjertsen, chef för Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar.

Lika säkert

Provet är enkelt att ta själv, och lika säkert och tillförlitligt som ett HPV-prov som tas av en
barnmorska. Skulle provet visa positivt för HPV-infektion görs alltid en uppföljning hos barnmorska för att kontrollera att inga cellförändringar uppkommit.

Det är det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer som avgör när du blir kallad, det gäller både cellprov och självprov för HPV.

– Du kommer inte själv kunna välja när du vill lämna prov, oavsett om det är ett självprov eller ett prov på en barnmorskemottagning. Vi följer det nationella screeningprogrammet och du kallas enligt det, säger Maria Gjertsen.

Beställ själv

– Du kommer inte heller att kunna välja mellan att ta provet själv eller att gå till en barnmorska. Om du får en tid till barnmorska – gå och ta cellprov. Om du får erbjudande om självprovtagning – beställ och ta provet själv, säger Maria Gjertsen.

Kallelser till cellprov hos barnmorska har pågått i något mindre utsträckning under våren 2021, men väntas öka i takt med att smittspridningen minskar och fler vaccineras. Erbjudande om att beställa självprov för HPV börjar skickas ut i början av juni i Västra Götaland. Är du folkbokförd i Skaraborg kommer du kunna få erbjudande om självprov under hösten 2021.Mer information om cellprov

Text: Carl Malmer
vgrfokus@vgregion.se


Så går det till

Den som får erbjudande om självprov får ett brev hemskickat med en länk där självprovet kan beställas hem. Provet tas och skickas sedan till labb för analys. Om provet inte innehåller HPV görs inget mer förrän det är dags för nästa kallelse till provtagning (vanligtvis inom 3-7 år, beroende på ålder). Om provet innehåller HPV bokas en tid för cellprov hos barnmorska. Ett prov som lämnas hos barnmorska kan visa både HPV-infektion och cellförändringar. HPV är mycket vanligt virus som oftast är ofarligt och som inte ger några symtom. Långvarig HPV-infektion kan dock i vissa fall leda till cellförändringar. Cellförändringar kan i sin tur utvecklas till livmoderhalscancer därför screenas kvinnor mellan 23–64 år för cellförändringar som en del av det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

Frågor och svar

Hur vet jag om jag kommer att bli kallad till barnmorska eller bli erbjuden ett
självprov?
Vilket av alternativen du kommer bli erbjuden beror på en rad olika faktorer, bland annat din ålder, var i regionen du bor, vilken barnmorskemottagning som ansvarar för att ta provet, om du haft cellförändringar tidigare och om det är dags för dig att lämna prov enligt screeningprogrammet. Du kommer inte själv kunna välja om du vill lämna prov hos barnmorska eller göra provet själv. Oavsett vilket alternativ som du erbjuds så är det viktigt att du lämnar prov. Cellprov räddar liv. Ta provet varje gång du blir kallad.

Är provet svårt att ta?
Provet är enkelt att ta, och det följer med instruktioner med provtagningskitet. Du behöver inte nå livmodertappen med provtagningspinnen.

Är provet tillförlitligt?
Självprovet för HPV är lika tillförlitligt som ett HPV-prov som tas av barnmorska. Skulle provet visa positivt för HPV görs alltid en uppföljning hos barnmorska.

Vad händer om jag inte kan ta provet själv?
Om du av någon anledning inte kan ta provet själv, till exempel om du har en funktionsnedsättning, kan du kontakta regionens kallelsekansli för att boka en tid till barnmorska. Information om hur du gör följer med erbjudandet om självprov.

Vad är HPV?
HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus som finns i många varianter. De flesta är ofarliga men några kan orsaka cellförändringar som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. De flesta får HPV någon gång i livet. Men eftersom det inte ger några symtom märker vi det sällan. HPV-infektioner läker oftast av sig själv.