Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Linda Martinsson, områdeschef Måltider, Henrik Hellqvist, vårdcentralchef och Iréne Jönsson-Lundberg, psykiatrisjuksköterska Närhälsan Tibro vårdcentral, Regionservice, Joakim Erlandsson miljösamordnare, Hjälpmedelscentralen på Regionservice

VGR prisar medarbetare som gjort något extra för miljön

Klimatsmart sjukhusmat, återbrukade rullstolar och digitala vårdbesök. För 20:e gången delar Västra Götalandsregionen (VGR) ut miljöstipendier till medarbetare som gjort något extra för att minska organisationens miljöpåverkan.

Miljöstipendiet  som är på 50 000 kronor kan delas av flera personer och verksamheter. Den största delen gick i år till Linda Martinsson som leder arbetet med att minska patientmåltidernas påverkan på miljö och klimat.

Område Måltiders arbete med patientmåltider har resulterat i en minskad klimatpåverkan, minskat matsvinn och en ökad andel ekologiska råvaror för Västra Götalandsregionens måltider främst på sjukhusen.

Enträget arbete

– Det är jätteroligt att vårt arbete blir uppmärksammat! Det är tack vare världens bästa team som jobbar tillsammans med miljöfrågorna som gjort att vi kommit så långt. Jag får vara den lite nitiska och jobbiga, men vi ska nå målen! säger Linda Martinsson, områdeschef Måltider på Regionservice.

– Västra Götalandsregionens tydliga miljömål har underlättat vårt arbete. Det är ett enträget arbete för att nå de långsiktiga målen. Men hur vi når dem har vi själva kunnat bestämma, inte minst genom att vara nyfikna på omvärlden. Så plockade vi upp metoden att mäta kilo koldioxid per rätt där vi ska ned till 0,5 kg/portion. Vi h ar haft gästkockar från stjärnkrogar som inspiratörer, gjort en utbildning om klimatsmart mat, märker klimatsmarta rätter på menyn och mycket annat säger Linda Martinsson.

Återvunna rullstolar

Hjälpmedelscentralen har tillsammans med vårdgivarna i Västra Götaland och de 49 kommunerna under lång tid arbetat med rekonditionering av sina produkter för att minska miljöpåverkan och sänka kostnader.

Graden av återanvändning av hjälpmedel har sedan flera år pendlat mellan 60–65 procent. 2020 återvanns över 67 procent.

Det handlar om bland annat rullstolar, lyftselar, rollatorer, sängar, madrasser, stimulatorer för smärtlindring, toalettstolsförhöjningar, badstolar och duschpallar.

Tillsammans i det dagliga arbetet

– Varje medarbetare på Hjälpmedelscentralen spelar en mycket viktig roll i återanvändningsprocessen, direkt eller indirekt i det dagliga arbetet. Detta är något vi gör tillsammans och stipendiet är något som vi alla kan vara stolta över vilket känns extra roligt, säger Joakim Erlandsson miljösamordnare, Hjälpmedelscentralen på Regionservice.

Personal på Närhälsan Tibro vårdcentral

Tibro vårdcentral har snabbt anpassat verksamheten efter pandemins förutsättningar och etablerat flera digitala vårdtjänster som digital sömn- och stresskola och föräldraträffar. Satsningen har lett till att cirka 1 000 patientresor kunnat ersättas med digitala möten.

– Vårt arbetssätt har alltid genomsyrats av ett miljötänk och strävan efter att möta, kartlägga behov, förebygga och behandla i ett tidigt skede samtidigt som det finns ett intresse av att nyttja de hjälpmedel och den teknologi som finns till buds och krävs, i detta fall digitala distanskontakter, säger Henrik Hellqvist, vårdcentralchef, Närhälsan Tibro vårdcentral. Detta har skapat ett nytt arbetsfält med nya möjligheter för oss i primärvården.

Pristagarna

  • Linda Martinsson, områdeschef Måltider, Regionservice, tilldelas 30 000 kronor.
  • Hjälpmedelscentralen, Regionservice, tilldelas 10 000 kronor.
  • Närhälsan Tibro vårdcentral, tilldelas 10 000 kronor.

Text: Ingrid Horner
vgrfokus@vgregion.se


Om Västra Götalandsregionens miljöstipendium

VGR:s interna miljöstipendium instiftades 2001 och delades ut första gången 2002. Det delas årligen ut till medarbetare  eller verksamheter som med speciella insatser bidragit till att minska organisationens negativa miljöpåverkan. Miljöstipendiets stadgar från 2012 fastställer att miljönämnden ska prioritera insatser som långsiktigt, påtagligt och mätbart minskat miljöpåverkan från verksamheten eller på annat sätt bidragit till att miljömålen uppfylls.

Stipendiesumman uppgår till högst 50 000 kr och kan delas mellan flera mottagare. Pengarna ska användas till ytterligare utveckling av miljökompetensen och miljöarbetet inom verksamheten. Erfarenheterna ska också kunna spridas inom Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionens miljöstipendium
Nu blir det enklare att välja klimatsmart sjukhusmat 

Övriga nominerade till miljöstipendiet 2021

  • Michael Karlsson, miljöombud och undersköterska på SU: Återvinning av jod från kontrastvätska
  • Maria Palmer, upphandlare på Västtrafik: Upphandling av elbussar
  • Ronny Fritche, före detta miljöstrateg på Film i Väst: Verktyg för planering av hållbar filmproduktion
  • Närhälsan Trollhättan rehabmottagning: Gott föredöme inom miljödiplomerad verksamhet
  • Marie Karlsson, miljöombud och arbetsterapeut, Närhälsan Lilla Edet rehabmottagning: Gott föredöme inom liten (inte miljödiplomerad) verksamhet
  • Kunskap och kompetenscentrum, Naturbruksförvaltningen: Utvecklat tre naturbruksskolor till testmiljöer för forskning och utveckling inom de gröna näringarna.
  • Peter och Pontus, miljöombud på barncancercentrum, SU: Gott föredöme som miljöombud, tagit fram film kring avdelningens miljöfrågor
Nyheter från Västra Götalandsregionen.