Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: G. Steiger, CC BY-SA 3.0

Lägesrapport VGR: Smittspridningen minskar ytterligare men pandemin fortsätter

Sjukvården i Västra Götaland är belastad men smittspridningen fortsätter att minska. Under vecka 25 bekräftades totalt 234 nya fall i hela länet. Smittskyddsläkaren påminner om att följa råd och restriktioner i sommar – inte minst vid resor.

Idag, den 1 juli, genomförde regeringen och Folkhälsomyndigheten vissa lättnader i sina restriktioner och allmänna råd. Smittskydd Västra Götaland ser fortsatt att smitta sprids bland annat när människor träffas på kalas, fester och liknande sammankomster.

– Det kan vara jobbigt att höra och många är trötta, men alla måste ta sitt ansvar för att viruset inte ska få nytt fäste. Det gäller i sommar och på semestern. Om du träffar andra än dina närmaste behöver du göra det på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Om du får symtom ska du testa dig och du ska stanna hemma i väntan på resultatet, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Den som planerar att resa ska vara extra noggrann med att minimera risken för smitta. Därför har Folkhälsomyndigheten särskilda smittskyddsrekommendationer efter utlandsresor, som ser olika ut beroende på vilket land resan gäller. Det är viktigt att den som planerar en utlandsvistelse läser på om vad som gäller för just sin egen resa.

– Vi har att göra med en global pandemi och resor innebär särskilda risker. Det är oerhört viktigt att följa rekommendationerna efter utlandsresor, de finns där av goda anledningar. Västra Götalandsregionen erbjuder kostnadsfri provtagning under vissa tider redan i ankomsthallen på Landvetter, säger Thomas Wahlberg.

Läs mer: Provtagning på flygplatsen viktigt för att stoppa smittan (VGRfokus)
Läs mer: Rekommendationer för den som rest utomlands (Folkhälsomyndigheten)

100 000 dos 1 till vaccinatörerna nästa vecka

Fram till och med 27 juni hade totalt 1 178 361 doser vaccin registrerats i Västra Götaland. 52,3 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin och 33,7 procent är fullvaccinerade.

Sedan igår, onsdag 30 juni, är bokningen öppen för alla invånare som fyllt minst 18 år.

– Vaccinationsviljan är stor och nu går tiderna åt i snabb takt. Alla kommer inte hitta en tid omedelbart, men var tålmodig och kolla igen vid ett senare tillfälle. Vaccinatörerna lägger ut nya tider löpande, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Nästa vecka, vecka 27, skickar VGR ut 126 000 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 100 000 avsedda för dos ett – den största mängden förstadoser någonsin under pandemin.

– Det är mycket positivt att så många nya personer kan få sin första dos inom kort. Ju fler som väljer att vaccinera sig, desto snabbare kan vi övervinna covid-19, säger Kristine Rygge.

Läs mer: Stor efterfrågan på vaccinationstider för 18+ (VGRfokus)

Stort söktryck på annan vård

Den senaste veckan har pandemins belastning på sjukvården i Västra Götaland legat still på en relativt låg nivå. Igår, den 30 juni kl. 10:00, vårdades totalt 53 patienter med covid-19 på VGR:s sjukhus, varav 4 på intensivvårdsavdelning.

– Nu går vi in i en sommarperiod vilket innebär lägre bemanning på sjukhusen. Samtidigt ser vi ett stort söktryck på andra sorters vård. Det gör att trycket på vården som helhet fortfarande är högt. Så nu gäller det att vi pressa ner smittspridningen ytterligare. Följ alla råd och rekommendationer i sommar – och ta emot det vaccin som erbjuds, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se