Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nästa åldersgrupp 11 augusti – lägesrapport covid-19

Under vecka 28 konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 50 procent från föregående vecka. Samtidigt har vaccinationerna i Västra Götaland gått snabbt framåt. Invånare födda 2005 och tidigare kan boka vaccination från den 11 augusti.

Vaccinationerna mot covid-19 fortsätter att gå snabbt framåt i Västra Götaland efter den senaste tidens goda tillgång på vaccin. Till och med vecka 28 hade 70,5 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin. Det är en ökning med drygt fyra procentenheter från föregående vecka.

– Vaccinationen av gruppen 18 år och äldre har gått snabbt framåt och nu ser vi att det finns en hel del lediga tider. Jag vill uppmana till att boka in sin första dos om man ännu inte gjort det. Ju fler vi vaccinerar, desto färre blir allvarligt sjuka och desto mindre blir trycket på vården, säger Karl Chevalley, ställföreträdande beslutsfattare i VGR:s särskilda sjukvårdsledning.

Från och med den 11 augusti kan nästa åldersgrupp – invånare som är födda 2005 och tidigare – börja boka vaccinationstid i Västra Götaland. Bokningen går till på samma sätt som för övriga samt att vårdnadshavare också behöver ge samtycke. Antingen genom att följa med vid vaccinationstillfället eller att underteckna en samtyckesblankett som kommer att finnas för nedladdning på 1177.se, att hämta hos vaccinatör samt hos många skolor när de öppnar.

Minskad tillgång på vaccin i augusti

Minskade leveranser gör att tillgången på vaccin ser ut att bli betydligt mindre under augusti. Dessutom behöver en stor del av leveranserna användas till att ge dos 2 under dessa veckor. Det innebär en lägre vaccinationstakt och att det periodvis kommer vara brist på tider för att få dos 1.

– Vi har kapacitet att vaccinera väldigt många fler än vad som kommer bli möjligt under augusti så detta är givetvis inte optimalt. Dessutom är det under dessa veckor som vi öppnar för den nya åldersgruppen födda 2005 och tidigare. Men vi får alla ha tålamod, detta är tillfälligt. Leveranserna blir större från och med september, säger Karl Chevalley.

Fram till och med vecka 28 hade totalt 1 566 505 doser vaccin getts till invånare i Västra Götaland. Inför vecka 30 beräknas ca 27 000 förstadoser kunna skickas ut.

Länk: Samlingssidan för bokningsbara tider i Västra Götaland

Smittskyddsläkaren: Ökning bland yngre och ofta efter resor

Under vecka 28 konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det innebär att smittspridningen ligger på en fortsatt låg nivå men Smittskydd Västra Götaland noterar att det är en ökning med 50 procent från föregående vecka. Smittade personer finns i de flesta åldersgrupper men de flesta är under 30 år. Många fall går att härleda till resor utomlands.

– Vi ser tydligt att resor är klar riskfaktor för smitta nu. I många länder ökar fallen med covid-19 igen och svenskarna är ett resande folk. Under våren såg vi fall från ett fåtal länder men listan blir allt längre. Därför är det viktigt att man blir provtagen vid hemkomst från alla länder utom Norden, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Lokalt i Västra Götaland går det också att skönja en ökande smittspridning. Trenden pekar mot alltfler fall i några av länets kustkommuner samt i Göteborg, ofta som en följd av trängsel i allmänna miljöer som restauranger och mötesplatser.

– Jag vill uppmana alla att vaccinera sig när man får chansen. Det ger ett viktigt skydd mot allvarlig sjukdom, minskar risken för att sprida smitta och ger större möjlighet att så småningom kunna återuppta sitt normala liv. Men i sommar gäller det att fortsätta följa rekommendationerna och att träffa så få människor som möjligt för att undvika smitta, säger Leif Dotevall.

Länk: Det här gäller för dig som är vaccinerad (Folkhälsomyndigheten)

Pandemin en belastning på sjukvården i sommar

Sjukhusen i Västra Götaland har en relativt hög beläggning, bland annat med ett högt söktryck på akutmottagningarna. Den tuffa situationen beror dock mer på andra vårdbehov än på pandemin. Antalet inneliggande patienter med covid-19 har inte förändrats nämnvärt hittills under juli månad.

Igår, den 21 juli kl. 10:00, vårdades totalt 38 patienter med covid-19 på VGR:s sjukhus, varav 5 på intensivvårdsavdelning.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se