Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Diagrammet visar antalet nya fall per åldersgrupp vecka 29. störst är smittspridningen bland ovaccinerade personer i åldrarna 20–35 år och då främst i Göteborgsområdet. (Värden under fem redovisas ej).

Oro för ökad smittspridning under semestern

Antalet fall av covid-19 i Västra Götaland ökade med 19 procent under vecka 29. Smittskydd Västra Götaland ser med oro på att det förekommer en hel del trängsel där många människor samlas.
– Vi har sett det under sommaren och nu börjar effekterna komma, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Samtidigt fortsätter vaccinationerna mot covid-19. Västra Götalandsregionen uppmanar dem som inte ännu vaccinerat sig att passa på nu, då en period med minskad tillgång på vaccin väntar.

Under vecka 29 konstaterades totalt 450 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det innebär att smittspridningen fortsatt ligger på låg nivå men fortsätter att öka. Smittskydd Västra Götaland ser en ökning i de flesta åldersgrupper men störst är smittspridningen bland ovaccinerade personer i åldrarna 20–35 år och då främst i Göteborgsområdet.

Alltfler fall går att härleda till resor utomlands och oaktsamma semesterbeteenden. En fjärdedel av de nya fallen med covid-19 under vecka 29 är smittade utomlands.

– När vi tar semester är det som att många glömmer eller blundar för att pandemin fortfarande pågår. Men den som reser till länder med omfattande smittspridning utsätter sig för en stor risk att komma hem och själv vara smittad, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.
Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Sommarträngsel

Smittskydd Västra Götaland ser en risk för fortsatt ökad smittspridning under sommaren. Detta då man ser många riskbeteenden även på ”hemmaplan” i Sverige, inte minst i populära turistmiljöer.

– Vi får många och återkommande rapporter om trängsel på strandpromenader, restauranger och liknande mötesplatser. Den stora risken med trängsel är att en enda smittad person kan orsaka en stor smittspridning, säger Leif Dotevall.

Leif Dotevall vill understryka vikten av att vaccinera sig mot covid-19.

– Jag vill uppmana alla som kan att vaccinera sig så snart som möjligt. Det ger ett viktigt skydd mot allvarlig sjukdom för dig själv och minskar risken för att sprida smitta till andra. Många har valt att ta vaccinet vilket är oerhört positivt. Covid-19 blir alltmer en pandemi för de ovaccinerade, säger Leif Dotevall.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som rest utanför Norden att testa sig för covid-19 vid hemkomsten.

Länk: Om du planerar att resa (Folkhälsomyndigheten)

Enkelt att vaccinera sig

Vaccinationerna mot covid-19 fortsätter att gå framåt i Västra Götaland efter den senaste tidens goda tillgång på vaccin. Fram till och med vecka 29 hade totalt 1 633 619 doser vaccin getts till invånare i Västra Götaland.

Nu har 73,8 procent av alla vuxna fått minst en dos och 45,3 är fullvaccinerade. Men det varierar fortsatt inom länet. De områden och stadsdelar som har lägst vaccinationstäckning börjar dock närma sig efter särskild fördelning av vaccin och riktade insatser, bland annat i stadsdelen Angered i Göteborg.

Många vaccinatörer har även öppnat dropinvaccination för personer utan bokad tid.

– Det ska vara ett självklart val att skydda sig själv och andra. Därför arbetar vi hela tiden med att göra det enkelt att vaccinera sig, säger Karl Chevalley, ställföreträdande beslutsfattare i VGR:s särskilda sjukvårdsledning.

Länk: Samlingssidan för bokningsbara tider i Västra Götaland

Minskade vaccinleveranser

Från och med vecka 32 och resten av augusti är tillgången på vaccin begränsad. Det påverkar bland annat invånare som är födda 2004 och 2005, som kan boka vaccination från 11 augusti.

Inför vecka 31 beräknas ungefär 65 500 doser kunna skickas ut, varav 22 900 dos 1.

– Just nu finns det många lediga tider. Jag vill uppmana att boka in din första dos om du ännu inte gjort det. Snart minskar antalet bokningsbara tider så passa på. Vänta inte. Du gör en viktig insats för dig själv, dina medmänniskor och för vårdens personal som slitit hårt under lång tid, säger Karl Chevalley.

Nuvarande prognoser tyder på god tillgång på vaccin från september och framåt.

Länk: Statistik vaccination i Västra Götaland (vgregion.se)

Färre allvarligt sjuka i covid-19

Sjukhusen i Västra Götaland har en fortsatt hög beläggning, vilket dock främst beror på andra vårdbehov än på pandemin. Antalet patienter med covid-19 minskar just nu, inte minst i de åldersgrupper som blivit vaccinerade med både dos ett och två.

Igår, den 28 juli kl. 10:00, vårdades totalt 28 patienter med covid-19 på VGR:s sjukhus, varav 4 på intensivvårdsavdelning.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se