PCR-provtagningen på Landvetters flygplats förlängs fram till årsskiftet.
Från 1 september förlängs också öppettiderna och planer finns på att förenkla provtagningen genom att använda samma sorts gurgeltester som nu införs i skolorna.

Möjligheten till provtagning på flygplatsen har funnits sedan 15 mars i år. Provtagningen som är kostnadsfri är i dagsläget till för folkbokförda i Västra Götaland som anländer från en utrikesresa.

Proverna delas ut och kan tas i ankomsthallen medan man väntar på sitt bagage. Hittills har det varit personal från civilförsvarsförbundet som bemannat provtagningsstationen. Från 1 september möts resenärerna istället av personal från VGR.

– Vi vill rikta ett stort tack till civilförsvarets personal som ställt upp på ett fantastiskt sätt i ett läge då VGR inte hade egen personal att tillgå. Utan Civilförsvarets insats och goda samarbete hade provtagningen inte varit möjlig, säger Per Sikora, provtagningsansvarig i VGR.

Förlängda öppettider

1 september förlängs öppettiderna till att vara från klockan 06.00 på morgonen fram till midnatt. Detta för att täcka in så många flyg som möjligt.

–  25 procent av dem som testats positivt för covid -19 i Västra Götaland har smittats utomlands. Att testa sig direkt vid hemkomsten är viktigt både för att minska smittspridningen och för att upptäcka eventuella nya mutationer och förhindra att de får bred spridning i samhället, säger Per Sikora.

De tester som tas på Landvetter och som är positiva genomgår en så kallad helgenomsekvensering som innebär att man får reda på vilken variant av viruset det är eller om det är en ny mutation.  Exempelvis är den extremt smittsamma Deltavarianten nu helt dominerande i Sverige.

Gurgeltester även på Landvetter

–  Just nu ser vi över möjligheten att kunna erbjuda gurgeltester även på Landvetter. Då blir provtagningen enklare och det gör förhoppningsvis att ännu fler väljer att testa sig. Men först ska vi bli klara med utskicken till skolorna, säger Per Sikora.

Gurgeltesterna är lika tillförlitliga som de nuvarande självtesterna som man gör med pinne i näsa och svalg. Testet går till så att man gurglar steril koksaltlösning som spottas ut i ett provrör.

Att få svar på PCR-testet har redan blivit enklare då man inte längre behöver ha Bank -ID utan kan få provsvar med en personlig kod. Tiden för att få provsvar är 48-72 timmar, men kan ta upp till 5 dagar beroende på arbetsdagar, transporter och belastning på labbet.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som rest utanför Norden att testa sig direkt vid ankomsten till Sverige. Därefter ska man begränsa sina kontakter i väntan på provsvar, som tar en till två dagar.

Den som är fullvaccinerad för minst två veckor sedan behöver inte testa sig efter ankomsten till Sverige. Det gäller även personer som visat upp ett negativt test för inresa till Sverige och barn under sex år. Däremot bör man, liksom övriga i samhället, testa sig vid symtom på covid-19.

Länk till Folkhälsomyndighetens reserekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/