Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Diagrammet visar antal vaccinationer i Västra Götaland till och med vecka 31.

Rekordmånga dos två på väg ut till vaccinatörerna

Under vecka 31 konstaterades totalt 580 nya fall av covid 19 i Västra Götaland. Det är fjärde veckan i rad som antalet nya fall ökar.
Under vecka nästa vecka (v32) skickas rekordmånga andradoser ut till vaccinatörerna.
– Det känns väldigt bra att så många kan bli fullvaccinerade. Nu har vi också öppnat bokningen för personer födda 2005 och tidigare, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Antalet konstaterade positiva fall ökade med 16 procent vecka 31. Även i sjukvården märks en liten ökning av inneliggande den senaste veckan.

I de äldsta åldersgrupperna finns i stort sett inga nya smittade och endast ett fåtal som kräver sjukhusvård på grund av covid -19.

– De som behöver sjukhusvård nu är främst ovaccinerade, i åldrarna 40-70 år. Det visar på nyttan med vaccination för att förebygga och förhindra en fjärde våg och minimera påverkan på sjukvården och samhället i stort, säger Jan Kilhamn.

Antalet bekräftade fall av covid – 19 i Västra Götaland ökar för fjärde veckan i rad.

Nytt hemtest för covid-19 delas ut i skolorna

Från och med höstterminen erbjuder VGR en ny provtagning för skolungdomar. Alla skolor i länet, från förskoleklass till och med gymnasiet, ska kunna dela ut hemtest till elever som behöver provtas för covid-19. Syftet med testet är att förenkla och förbättra smittspårningen vid konstaterad covid-smitta på skolan.

Provtagningen görs med ett så kallat gurgeltest som eleven får med sig hem. Provet lämnas sedan in på den vårdcentral som är utsedd att ta emot prover från den aktuella skolan. Hemtesterna kommer att distribueras ut till skolorna successivt i samband med terminsstarten.

– Om eleven får symtom på sjukdom hemma gäller som tidigare att stanna hemma från skolan och gå och provta sig på vanligt sätt på vårdcentralen, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Läs också VGRfokus artikel om skolprovtagning

Tillägg i covidbevis för resor

E-hälsomyndighetens covidbevis för resor kommer från och med 12 augusti att kunna omfattas av ett tillfrisknandebevis. Det gäller ovaccinerade personer som varit smittade och tillfrisknat från covid-19. EU har beslutat att enbart PCR-test tagna av sjukvårdspersonal är giltiga för tillfrisknandebevis.

–  Det här berör enbart ovaccinerade och eftersom de flesta PCR-prover som tagits Sverige är självtester så handlar det om ett fåtal som kan bli aktuella för tillfrisknandebevis. Det är vaccination mot covid-19 som är viktigast både för den som vill ut och resa och generellt för alla som vill undvika allvarlig sjukdom, säger Jan Kilhamn, beslutsfattare i VGR:s särskilda sjukvårdsledning.

Om du planerar att resa (Folkhälsomyndigheten)

Vaccinationer i Västra Götaland

Fram till och med vecka 31 hade totalt 1 748 881 doser vaccin getts till invånare i Västra Götaland. 77 procent av alla vuxna har fått minst en dos och 50,5 procent är fullvaccinerade.

Länk: Samlingssidan för bokningsbara tider i Västra Götaland

Inför vecka 33 beräknas totalt 89 000 doser att skickas ut till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 14 000 till dos ett och 75 000 till dos två.

– Att vi nu får så mycket vaccin till dos två gör att många fler blir kan bli fullvaccinerade, och det är väldigt glädjande. Vi ser också att våra extra insatser i Angered och Östra Göteborg ger resultat. Där ökar vaccinationsgraden i alla åldrar, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

11 augusti öppnade bokningen för personer födda 2004 och 2005. De kan själva boka tid på 1177.se. Ungdomar utan bank-ID, eller deras vårdnadshavare, kan ringa för att boka tid.

För att underlätta vid vaccinationstillfället ska man ha med sig en samtyckesblankett som kan laddas ned från 1177.se.  Finns det två vårdnadshavare ska blanketten vara underskriven av båda. Saknas blanketten gör vaccinatören en enkel mognadsbedömning på plats.

Länk: Statistik vaccination i Västra Götaland (vgregion.se)

Sjukvård: Personal sliter hårt

Sjukhusen i Västra Götaland har en fortsatt hög beläggning, vilket dock främst beror på andra vårdbehov än på pandemin.

Vår fantastiska personal ser till att vi klarar det dag för dag. Regionens sjukhus försöker också i möjligaste mån att hjälpa och avlasta varandra, säger Jan Kilhamn.

Igår, den 11 augusti kl. 10:00, vårdades totalt 38 patienter med covid-19 på VGR:s sjukhus, varav 7 på intensivvårdsavdelning.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se