Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Paul Björkman

Två vaccindoser håller patienterna borta från covid-IVA

Ingen av dem som vårdades på intensivvårdsavdelning för covid-19 under juni och juli i Västra Götalandsregionen var fullvaccinerad med två doser. Bland dem som vårdades med covid-19 på sjukhus utanför intensivvården var 73 procent ovaccinerade.

– Fler behöver vaccinera sig mot covid-19 i Västra Götaland. Vaccin är det bästa skyddet mot svår sjukdom. Det är mitt viktigaste budskap idag, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Smittspridningen ökar återigen och för vecka 33 konstateras 1030 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en uppgång med 26 procent jämfört med veckan dessförinnan. Deltavarianten av covid-19 är helt dominerande i Sverige och i Västra Götaland och den är mycket smittsam. Smittspridning sker i hela länet.

–  Smittspridning sker överallt där människor träffas. För att skydda sig mot svår sjukdom är det viktigt att vaccinera sig. Fortsätt också att hålla avstånd och undvik trängsel, säger Thomas Wahlberg vid Smittskydd Västra Götaland.

Fler behöver sjukhusvård

Den 25 augusti vårdades totalt 59 personer med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 14 var så sjuka att de behövde intensivvård. Det är en ökning jämfört med förra veckan och det bekymrar hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn.

– Antalet personer som blir svårt sjuka i covid-19 ökar, smittspridningen ökar, men vi har gott om vaccin. När vi nu ser att ingen som av dem som behövde IVA-vård var fullvaccinerad och att 73 procent av dem som vårdas inneliggande för covid-19 var ovaccinerade, visar det tydligt att vaccination gör stor nytta. Jag vill därför också uppmana alla som ännu inte tagit chansen att nu boka en vaccinationstid, säger Jan Kilhamn.

Medelåldern för dem som under juli och augusti vårdades för covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen var 60 år. Medelåldern för dem som vårdades på intensivvårdsavdelning (IVA) var 56 år och 71 procent av dem som skrevs in på IVA var män.

Stora vaccinleveranser till Västra Götaland

Fram till och med vecka 33 har 58 procent av invånarna i Västra Götaland fått två doser vaccin och 79 procent har fått en dos. I åldersgruppen födda 2003 till 2005 har till och med idag 36 procent fått en första vaccindos i Västra Götaland, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

– Det finns gott om vaccin och många lediga tider hos vaccinatörer runt om i hela Västra Götaland. Flera vaccinatörer har samverkan med gymnasieskolor och det är glädjande att vaccinationsviljan är så hög, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Grundregeln i Västra Götalandsregionen är att invånaren får dos 2 där man fick dos 1. Men från och med 1 september kan den som av olika skäl inte vaccinerat sig med den andra vaccindosen boka tid för detta. Det kan till exempel handla om nyinflyttade eller studenter. Tiden mellan första och andra vaccindosen är i Västra Götaland minst 4 veckor.

– Vi har infört ett mer flexibelt dosintervall, minst fyra veckor ska gå mellan doserna. Vaccinatören väljer inom det nya intervallet utifrån sina förutsättningar och invånarens önskemål när det är möjligt, säger Kristine Rygge.

Nedsatt immunförsvar

I dag kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att en extra dos vaccin rekommenderas till vissa personer med nedsatt immunförsvar. VGR följer den nya rekommendationen och de berörda kommer att kontaktas av sin specialistmottagning.

Länk till sidan om vilka sjukdomar och behandlingar som berörs.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Följ de viktigaste råden

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och testa dig
  • Vaccinera dig
  • Umgås smittsäkert med andra, helst utomhus
  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • De som har möjlighet ska fortsätta att arbeta hemifrån.