Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Andel fall av covid-19 i Västra Götaland som är smittade i Sverige och utomlands per vecka till och med v.30

Utlandsresor bidrar till ökade smittspridningen

Antalet fall av covid-19 ökar för tredje veckan i rad. Ovaccinerade som kommer hem med smitta efter utlandsresor bidrar till ökningen som rapporteras för vecka 30.
–  Utlandsresor, fortsatt trängsel här hemma, deltavarianten och att ännu inte tillräckligt många har blivit vaccinerade är orsaker till ökningen, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Under vecka 30 konstaterades totalt 499 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det innebär att smittspridningen är låg men fortsätter att öka. Som tidigare syns den största ökningen bland ovaccinerade personer i åldrarna 20-29 år, i Göteborgsområdet. Men den procentuellt största ökningen finns nu i åldersgruppen 40-49 år. Av de fall där smittland är angivet är 35 procent orsakade av smitta utomlands.

Förstärkt provtagning på Landvetters flygplats

Många anländer hem via Landvetters flygplats. VGR planerar därför att förstärka insatserna för PCR-provtagning på flygplatsen. Öppettiderna för provtagning kommer att utökas. Även andra åtgärder planeras för att förenkla provtagningsrutinen.

–  Det är viktigt att fortsätta att hålla avstånd, undvika trängsel och testa sig om man har symtom. Pandemin är inte över och det gäller att både individer och verksamheter fortsätter att följa rekommendationerna. Provta dig när du rest i länder utanför Norden. Det gäller inte bara efter flygresa, utan även resor med bil eller buss, säger Leif Dotevall.

Om du planerar att resa (Folkhälsomyndigheten)

Tillägg i covidbevis för resor

E-hälsomyndighetens covidbevis för resor kommer från och med 12 augusti att kunna omfattas av ett tillfrisknandebevis. Det gäller ovaccinerade personer som varit smittade och tillfrisknat från covid-19. EU har beslutat att enbart PCR-test tagna av sjukvårdspersonal är giltiga för tillfrisknandebevis.

– Det här berör enbart ovaccinerade och eftersom de flesta PCR-prover som tagits Sverige är självtester så handlar det om ett fåtal som kan bli aktuella för tillfrisknandebevis. Det är vaccination mot covid-19 som är viktigast både för den som vill ut och resa och generellt för alla som vill undvika allvarlig sjukdom, säger Jan Kilhamn, beslutsfattare i VGR:s särskilda sjukvårdsledning.

 Jan Kilhamn.
Jan Kilhamn.

Vaccinationer i Västra Götaland

Fram till och med vecka 30 hade totalt 1 692 461 doser vaccin getts till invånare i Västra Götaland.

75,7 procent av alla vuxna har fått minst en dos och 47,8 är fullvaccinerade. Men det varierar fortsatt inom länet. Vi börjar se resultatet av särskild fördelning av vaccin och riktade insatser i de områden och stadsdelar som har lägst vaccinationstäckning, bland annat i stadsdelen Angered i Göteborg.

Länk: Samlingssidan för bokningsbara tider i Västra Götaland

Inför vecka 32 beräknas totalt 63 802 doser att skickas ut till vaccinatörerna varav 8 306 vaccindoser är dos ett.

– Fram till och med vecka 31 har det tidvis funnits obokade tider vilket gör att tillgången på vaccin för dos ett ändå ser god ut inför vecka 32, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Bokning öppnar för födda 2005 och tidigare

11 augusti öppnar bokningen för personer födda 2004 och 2005. De kan själva boka tid på 1177.se. Ungdomar utan bank-ID, eller deras vårdnadshavare, kan ringa för att boka tid.

För att underlätta vid vaccinationstillfället ska man ha med sig en samtyckesblankett som kan laddas ned från 1177.se.  Finns det två vårdnadshavare ska blanketten vara underskriven av båda. Saknas blanketten gör vaccinatören en enkel mognadsbedömning på plats.

–  I regel är ungdomar i den här åldern tillräckligt mogna för att själva fatta beslut om vaccination, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Länk: Statistik vaccination i Västra Götaland (vgregion.se)

Två mRNA-vacciner mot covid-19

Vid vaccination mot covid-19 används i nuläget två vacciner. Det ena är Comirnaty från Pfizer/BioNTech, det andra är Spikewax från Moderna. Båda vaccinerna har använts i många länder och i Sverige sedan vaccinationsarbetet startade i december 2020. De båda vaccinerna bygger på samma teknik, så kallat mRNA-vaccin. De har lika god skyddseffekt, samma dosintervall och hög säkerhet. De är också båda godkända för samtliga åldersgrupper från 12 år.

Båda vaccinerna används parallellt i det pågående vaccinationsarbetet.

Läs mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Om vaccinerna mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Personal sliter hårt

Sjukhusen i Västra Götaland har en fortsatt hög beläggning, vilket dock främst beror på andra vårdbehov än på pandemin. På västkusten ökar trycket som vanligt kraftigt under sommaren genom det stora inflödet av turister.

– Vår personal sliter hårt och vi klarar att hantera läget bland annat tack vare att de ställer upp och tar extrapass. säger Jan Kilhamn.

Igår, den 4 augusti kl. 10:00, vårdades totalt 33 patienter med covid-19 på VGR:s sjukhus, varav 8 på intensivvårdsavdelning.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se