Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGR:s vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

”Alla behöver ta ansvar för att se till att ännu fler kan vaccinera sig”

För sjunde veckan i rad ökar smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland och det är framför allt hos unga i gymnasieåldern som ökningen sker. Även antalet inneliggande patienter med covid-19 ökar på sjukhusen.

Jan Kilhamn.
Jan Kilhamn.

– Om du inte har vaccinerat dig, ta chansen. En av fem vuxna i Västra Götaland har fortfarande inte vaccinerat sig. Nu är det dags. Det är vi mot viruset och det är en solidarisk handling att vaccinera sig. Det är inte bara för din egen skull, det är för dina närstående, arbetskamrater, vänner, grannar. Dom du möter, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Totalt har över 80 procent av invånarna, 18 år och äldre, fått minst en dos vaccin men det återstår många som behöver vaccineras. Det handlar om unga och vissa stadsdelar såsom Angered i Göteborg där vaccinationstäckningen är lägre.

– Det ska vara lätt att vaccinera sig. Det som skiljer nu mot tidigare är att vi har mycket vaccin, det finns inga större hinder. Går man in på vår samlingssida så hittar man en tid. Om man däremot inte har möjlighet att använda samlingssidan försöker vi vara så tydliga som möjlighet ute på gatorna, ute på torgen, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnar VGR, och går igenom en lista på vaccinationsinsatser som VGR har:

  • Mobila enheter
  • Uppsökande verksamhet
  • Samverkan med gymnasieskolor
  • Drop-in-tider
  • Insatser på stora arbetsplatser
  • Lättare för den som fått dos 1 i en annan region.

–Alla behöver vara med och se till att vi får en ännu högre täckning. Känner du någon som inte vaccinerat sig, prata med den, vad kan jag göra för att underlätta? Ska jag hjälpa dig boka tid eller behöver du skjuts? Alla behöver ta ett ansvar för att se till att ännu fler kan vaccinera sig, säger Kristine Rygge.

Smittspridningen fortsätter öka

Jämfört med motsvarande period för ett år sedan är smittspridning högre nu. Vecka 34 upptäckes 1362 fall av covid-19, en ökning med 32 procent jämfört med veckan innan.

Smittan ökar i alla åldersgruppen men den största ökningen sker hos unga i gymnasieåldern. Det är vanligast att bli smittad i hemmet men smittan sprids i hela samhället, på arbetet, skolan, resan och det sociala umgänget visar statistik från VGR:s regionala smittspårningsenhet.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg
Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg

–Det är många som tror att pandemin är över men den är inte det. Den pågår för fullt och vi ser att smittspridningen ökar i vår region, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg och fortsätter:

– Det är nu oerhört viktigt att alla som kan vaccinera sig ser till att göra det. Att man inte väntar på att vaccinera sig. Det blir inget bättre tillfälle, vi måste vaccinera oss här och nu. Det är också viktigt att vi inte börjar trängas, att vi inte slutar att hålla avstånd till varandra. Vi måste vara försiktiga när vi umgås med varandra.

Tränger undan annan vård

Onsdagen 1 september vårdades 68 personer med covid-19 på sjukhus i Västra Götaland. Sexton av dessa vårdas inom intensivvården. Trenden är att antalet inneliggande patienter ökar.

– Det är oroande. Antalet inneliggande på IVA med covid-19 motsvarar 20 procent av alla IVA-patienter och det kan tränga undan annan vård som behövs. Vi ser en ökning i en situation där vi har vaccin och där vi borde kunna minimera vården som behövs på grund av covid-19, säger Jan Kilhamn.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Se hela presskonferensen