Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Eva Hild prisas: Skulpturerna gestaltar min inre berättelse”

Eva Hild är en av Sveriges mest välkända och prisade skulptörer. Hennes karaktäristiska skulpturer finns på torg och museer och i privata samlingar över hela världen. Idag tilldelas hon Västra Götalandsregionens kulturpris.
– Stipendiet är oväntat och en välkommen uppskattning! Nu får jag möjlighet att utforska nya vägar i mitt konstnärskap, säger Eva Hild.

 Eva Hild beskriver själv sina skulpturer som uttryck för hennes inre rum. Inte sällan är känslorna motstridiga och konfliktfyllda.

– Jag försöker undvika att hamna i det alltför harmoniska, säger Eva. Skulpturerna gestaltar min inre berättelse. De kommunicerar kontraster och en dubbelhet – närvaro och frånvaro, luft och materia, styrka och skörhet.

Eva Hild är en välkänd och eftertraktad skulptör. Hon ställer ofta ut på gallerier och i konsthallar över hela världen och hon finns representerad på alltifrån Nationalmuseum i Stockholm till Museum of Arts and Design i New York och the Museum of Modern Ceramic Art i Japan.

Organiska självporträtt

På hemsidan kan vi följa hur Eva Hild har utvecklats sedan hon tog examen på Högskolan för design och konsthantverk (HDK-Valand) i Göteborg 1998. De tidiga verken handlade till stor del om tryck och press mot den tunna vägg som omslöt hennes inre rum. Så småningom bröts kärlet upp, förgreningar och hålrum uppstod i hennes skulpturer. Vissa tider har det ibland funnits mer luft och tomrum än materia.

– Allt det som livet har inneburit i form av barn, renoveringar, karriär och relationer, allt har förstås satt avtryck i mitt skapande, säger Eva. Man kan beskriva mina skulpturer som organiska självporträtt.

Men hålrummen sätter också konstverket i ett sammanhang. Här kommer omgivningen till tals genom skulpturen. Framför allt gäller det större verk i offentliga miljöer. Skulpturen ingår i ett sammanhang och samverkar med miljön.

Intresserad av kroppen

Vi tar en digital tur genom ateljén. Den är full av konstverk i olika stadier av processen. Eva stannar till lite extra vid ett verk som påminner om en stor bröstkorg. Det påbörjade hon efter att hon brutit bröstbenet för något år sedan.

– Bröstkorgen blev väldigt påtaglig för mig, berättar Eva. Samtidigt pågick pandemin och det pratades väldigt mycket om andning. Annars brukar jag inte vara så tydligt berättande i mitt arbete.

Eva Hild utbildade sig tidigt till sjukgymnast och kroppen har fortsatt att intressera henne. Skulpturerna kan beskrivas som fysiska kroppar som söker balans mellan symmetri och asymmetri. Merparten av Evas verk är gjorda av lera eller metall men på senare tid har hon också provat nya material. I en del av ateljén ligger ett antal gipsplattor med bläckteckningar på ett bord.

– Jag ägnar mig också åt tyg och broderi vid sidan av verkstadsarbetet, berättar Eva. I båda fallen handlar det om ett utforskande. Under pandemin har jag kunnat ägna mer tid åt sidoprojekt, att pröva nytt och fördjupa mitt konstnärskap.

Arbetar sig fram till uttrycket

Eva Hild har i vanliga fall fullt upp med utställningar på gallerier och i konsthallar över hela världen, men efter att en utställning på Galleri Andersson Sandström i Stockholm blev framflyttad, finns det utrymme för annat.

– Det är en ynnest att få ägna tid åt den konstnärliga processen. Där finns en spänning, en lust och en lycka, säger Eva. Just därför kommer det här stipendiet väldigt lägligt. Det ger mig utrymme att fortsätta utvecklas som konstnär utan att jag känner tvånget att prestera.

Eva Hild beskriver sig själv som en målmedveten konstnär som arbetar sig fram till uttrycket hos varje verk.

Pågående process

– Inspirationen och känslan finns hela tiden med mig, men jag är inte den som ligger på soffan och tänker mig fram till en färdig idé, säger hon.

Utgångspunkten kan vara några meningar i en anteckningsbok och kanske en enkel skiss, men det mesta sker när hon tar sig an den formbara leran, i det fysiska mötet med materialet. Och eftersom idéerna växer fram under arbetets gång finns det hela tiden utrymme för det oväntade.

Eva arbetar alltid med flera skulpturer och projekt parallellt och därför sker också ett utbyte av idéer verken emellan, där det ena ger det andra i en ständigt pågående process.

– När en skulptur når galleriet eller utställningshallen är den visserligen färdig, men min egen process är ständigt pågående, säger Eva Hild. Varje skulptur är en fortsättning på mina tidigare verk, ett fortlöpande flöde.

Text: Benedikta Cavallin
vgrfokus@vgregion.se


Juryns motivering:

Havet låter på ett särskilt sätt i Eva Hilds skulpturer. Och vinden. Och jorden. Inom synestesin sägs alla sinnen vara förbundna med varandra – ljud blir färg, rörelse blir smak, materia blir ande. I timmar och åter timmar i sin ateljé har konstnären Eva Hild, med händer och tanke, lyckats transformera kompakt lera och hård metall till luft, ljus och former som visar vägen inte bara till oändligheten utan som hittat sina många och omtyckta platser i det offentliga rummet – i Borås, Malmö, Istanbul och New York.

Om Västra Götalandsregionens kulturpris

Västra Götalandsregionens kulturpris ska lyfta fram en framstående insats i kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma. Prissumman är på 150 000 kronor. Priset delas ut sedan 2004 och bland tidigare mottagare finns bland andra dramaturgen och författaren Carin Mannheimer, konstnären Arne Isacsson, Håkan Hellström, fotografen Hasse Persson, samt filmarna Erik Hemmendorff och Ruben Östlund.

Om Eva Hild

Eva Hild är uppvuxen i Borås och utbildad på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK Valand) i Göteborg och på Gerlesborgsskolan. Hon bor i Sparsör i Borås kommun.

Eva Hild befinner sig i den modernistiska traditionen och arbetar huvudsakligen i keramik eller metall. Hennes keramikskulpturer är organiska och nonfigurativa, tillverkade i vit eller svart stengodslera.

Eva Hild finns representerad bland annat på Nationalmuseum i Stockholm, Museum of Arts and Design i New York, the Museum of Modern Ceramic Art i Japan och Nasjonalmuseet i Oslo.

I Västra Götaland finns offentliga konstverk av Eva Hild i bland annat Kungälv, Fristad och Borås.