Nio månader har gått sedan vaccineringen mot covid -19 inleddes i Västra Götaland. Rosa Johansson var en av de första att vaccineras. Britt Svensson, överst till höger, Saido Mohamed, Lisbeth Wallen och Ana Cagnais är några av de oräkneliga medarbetare som gjort vaccinationsarbetet möjligt.

27 december 2020 gavs de första vaccinationerna mot covid -19 i Västra Götaland på ett äldreboende i Högsbotorp.
Nio månader senare har 1 181 091  invånare fått sin första dos och 1 033 884 är fullvaccinerade.
– Det är en enorm insats, som gjorts möjlig tack vare alla som på olika sätt bidragit i vaccinationsarbetet. Utan all personal som ställt upp på ett fantastiskt sätt, hade vi aldrig lyckats komma så här långt, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Sedan vaccineringen startade har ett oräkneligt antal personer varit involverade i arbetet. Den första tiden i fas ett låg fokus på kommunernas särskilda boenden och hemtjänst, och de äldsta fick vaccin först.

Vaccinationsarbetet präglades från start av bristen på vaccin och de många utmaningarna kring fördelning och distribution.

– Ingen av oss hade ju någonsin varit med om något liknande. Vi fick bygga rälsen samtidigt som vi körde tåget. Alla gjorde sitt yttersta för att få det att fungera fast vi inte visste från dag till dag vad som skulle hända eller om vi ens skulle få något vaccin, säger Kristine Rygge.

Fritt att boka

Vaccinbristen höll i sig och i många månader var efterfrågan på vaccin större än tillgången. Åldersgrupper släpptes successivt på ända till 30 juni då det blev fritt för alla över 18 år att boka vaccination.

Vaccinationssamordnare Kristine Rygge

Idag finns cirka 250 000 ovaccinerade invånare från 16 år i Västra Götaland. Att nå 100 procents vaccinationsgrad anses inte realistiskt men för att nå upp till 90 procent återstår fortfarande cirka 110 000 invånare.

Sedan ett par månader finns det gott om vaccin. Arbetet har nu gått in i en ny fas där det handlar om att få så många som möjligt att bli fullvaccinerade.

Stora vaccinationsdagen

En av insatserna är Stora vaccinationsdagen 2 oktober då närmare 120 vaccinatörer i Västra Götaland gör en gemensam insats och har extra öppet med drop in-vaccination. Länk till sida på 1177.se

– Då hoppas vi ta ett rejält kliv framåt genom att ännu fler väljer att skydda sig själva och andra genom vaccination. Nu när samhället öppnar upp igen är det viktigare en någonsin, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Kristine Rygge återkommer till den betydelse all personal med koppling till vaccinationsarbetet har haft och fortfarande har.

– De har ställt upp på alla sätt, både VGR:s egen personal och alla avtalade vaccinatörer som jobbat för oss. Det har varit en otroligt utmanande tid på många sätt och än är vi inte färdiga. Jag vill ändå passa på att tacka alla som varit och är involverade, ingen nämnd och ingen glömd, säger Kristine Rygge.

En fantastisk resa

Att beskriva allt som hänt är inte möjligt i en artikel men för att ge en liten glimt av vaccinationsarbetet så här långt har VGRfokus talat med några av dem som varit med.

Ana Cagnais, distrikts- och IVA sköterska och platsansvarig för verksamheten hos Vaccina i Skövde står utrustad för vaccination med en vaccinationsspruta i handen iförd munskydd och handskar.
Ana Cagnais, distrikts- och IVA sköterska och platsansvarig för verksamheten hos Vaccina i Skövde.

Ana Cagnais,  distrikts- och IVA sköterska började redan januari som timanställd med vaccinering av hälso- och sjukvårdspersonal. I maj startade vaccineringen hos Vaccina i Skövde där hon är platsansvarig.

– Det har varit en fantastisk resa som ingen av oss ens visste om att vi skulle göra för två år sedan. Självklart har det ibland varit kaosigt på jobbet när någon sjuksköterska exempelvis blivit sjuk. Då har vi behövt lägga i en högre växel och många gånger har det nog blivit upp emot 20 stick i timmen. Jag har jobbat mer än heltid och ändå känns det som det inte räckt till och det har känts jobbigt ibland. Men jag vill gärna fortsätta att arbeta med vaccinationer framledes. Hade jag enbart vaccinerat hade det blivit flera tusen stick till men jag uppskattar att jag givit 3000-4000 vaccinationer i Skövde, säger Ana.

Lisbeth Wallen, sjuksköterska står i arbetskläder vid en bänk där det finns medicinsk utrustning.
Lisbeth Wallen, sjuksköterska som jobbat med vaccinationer vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kändes väldigt stort

Lisbeth Wallen, sjuksköterska som jobbat med vaccinationer på hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kom också in i vaccinationsarbetet tidigt och jobbade med det från januari fram till midsommar.

– När vi fick veta att vi skulle bidra med detta så tyckte jag det kändes himla roligt att få hjälpa till. Första gångerna man både blandade och gav sprutor så kändes det väldigt stort. Samtidigt var det nervöst att blanda vaccinet i början, för man ville verkligen inte att det skulle bli fel. Jag märkte att de som fick vaccin också tyckte det var stort. Alla var väldigt positiva o glada att de fick vaccin. Min uppgift var för det mesta att blanda vaccin. Vi blandade i drog upp cirka 200 sprutor per dag. Vi var för det mesta två sjuksköterskor som blandade och tre som gav vaccinet. På eftermiddagen när vi var klara var man ganska trött, många möten men ändå väldigt nöjd.

Saido Mohamed jobbar som kulturtolk i Göteborg. Hon står i rosa reflexväst vid en skylt som det står Kry på.
Saido Mohamed jobbar som kulturtolk i Göteborg.

Rykten kring vaccinet

Saido Mohamed jobbar som kulturtolk i Göteborg.

– En del av mitt och mina kollegors arbete går ut på att ge information kring vaccination och stötta folk vid behov i form av att vägleda vart de kan vända sig för att få rätt information kring sina funderingar. Arbetet har varit väldigt viktigt då ett mönster var varit att många tidigare har gått på rykten kring vaccinet som inte stämmer och vårt team har verkligen sett skillnad på vårt arbete över tid. Arbetet har varit väldigt givande då man kommer i direkt kontakt med allmänheten och ger även mig möjlighet att utvecklas och växa som person då jag hela tiden möter olika människor med olika perspektiv och synvinklar.

Britt Svensson, distriktssköterska på Närhälsan Tjörn står arbetsklädd i en korridor på sin arbetsplats
Britt Svensson, distriktssköterska jobbar sedan många år på Närhälsan Tjörn.

Roligt och svårt med vaccin

Britt Svensson, distriktssköterska som fyller 78 år i december jobbar sedan många år på Närhälsan Tjörn. Hon arbetar med alla sorters vaccinationer och med covid-vaccin sedan januari. I början åkte hon och en kollega på hembesök till de gamla och vaccinerade, nu är hon på plats på vårdcentralen och vaccinerar där.  Britt står för de flesta av de cirka 16 000 doser covid-vaccin som getts på vårdcentralen.

– Det är roligt men också svårt med vaccin. Det är mycket man ska komma ihåg att informera om, många saker att ta hänsyn till om man ska vaccinera eller inte plus att man bara har några minuter på sig att möta alla patienter på ett bra sätt och bedöma om de är stickrädda, och om de tar till sig den information de får, säger Britt.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se