Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Under pandemin har en stor del av sjukvårdens resurser behövt omprioriteras från planerade operationer till covidvården. Foto: Kent Eng

Utmaningar väntar när allt fler söker vård i VGR

Under hela pandemin har antalet personer i Västra Götaland som sökt hjälp i hälso-och sjukvården varit färre än vanligt. Nu syns ett tydligt trendbrott.
– Den främsta utmaningen vi har nu är att skapa den operationskapacitet som behövs. Det handlar både om det vi själva inom VGR kan göra och det vi kan köpa av privata vårdgivare, säger Levi Siljemyr, enhetschef Produktionsstyrning och köpt vård.

– Under maj, juni och juli har söktrycket och antalet remisser ökat påtagligt. Det kan vara så att de som låtit bli att söka vård tidigare har börjat göra det nu, säger Kaarina Sundelin direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård.

Kaarina Sundelin, direktör koncernstab beställning och produktionsstyrning, Koncernkontoret, VGR.
Kaarina Sundelin, direktör koncernstab beställning och produktionsstyrning, Koncernkontoret, VGR. Foto: Catharina Fyrberg

Siffrorna för sista juli visar att 34 000 personer i Västra Götaland väntar på operation. Det är 6000 fler än vid samma tidpunkt förra året. Så trots att sjukhusen i sommar har opererat fler än vanlig har antalet som väntar ökat. Det ökade söktrycket på vården som märkt sedan i maj kan förlänga köerna ytterligare.

Köpa mer vård

– Vi vet att det är 30 000 färre som sökt vård under pandemin. Hur många av dessa som inte sökt som skulle behöva operation vet vi ju inte, säger Levi Siljemyr.

Att det kommer att krävas mycket jobb för att komma ikapp och beta av de längsta köerna är det ingen tvekan om.

VGR kommer nu att upphandla mer vård för att säkerställa kapacitet inom alla vårdområden där det finns köer över 90 dagar.

Fler operationer än väntat

Det uppdämda vårdbehovet följer prognoserna för både Västra Götaland och resten av Sverige. Det som sticker ut positivt är att samtliga sjukhus i VGR har utfört åtta procent fler operationer i sommar jämfört med samma tid förra året. De har därmed överträffat de beräkningar som gjordes i våras.

– Under våren var det mycket som var oklart. Exempelvis hur mycket resurser intensivvården skulle kräva under sommaren på grund av covid och samtidigt säkerställa personalens semestrar, säger Kaarina Sundelin.

Cancervården har prioriterats

Under pandemin har en stor del av sjukvårdens resurser behövt omprioriteras från planerade operationer till covidvården.

Den patientgrupp som drabbats hårdast av detta och därmed fått mest ökade väntetider är de som väntar på operationer som inte är akuta eller högst medicinskt prioriterade men som ändå kräver hela sjukhusets resurser.

– De enklare operationerna som inte kräver övernattning och så mycket resurser runt omkring har kunnat få hjälp av de privata vårdgivare som vi har avtal med men så har vi även köpt slutenvård av privata leverantörer. Och de riktigt akuta operationerna inom exempelvis cancervården har vi själva prioriterat och utfört, säger Levi Siljemyr.

Levi Siljemyr
Levi Siljemyr

Under våren och sommaren 2021 har alla sjukhus i VGR samverkat i en regional operationssamordning för att kunna hantera de mest akuta situationerna.

– De som behövt operation inom 24 timmar eller max två veckor har fått det i samma utsträckning som under ett normalår, säger Levi Siljemyr.

Vårdgarantiservice

Pandemin har drivit på utvecklingen av digitala arbetssätt inom sjukvården, något som kommer att göra fortsatt nytta när det gäller att effektivisera vården och förenkla för många patientgrupper.

Den har också lett till nya arbetssätt och förbättrat samarbete både inom VGR och med privata vårdgivare.

– Det här är positiva saker som kommer att hjälpa oss vidare i arbetet. Nu förbereder vi oss också på att fortsätta skala upp Vårdgarantiservice. Verksamheten höll på att byggas upp då pandemin drog igång och har som mycket annat fått pausas, säger Levi Siljemyr.

Vårdgarantiservice hjälper till att lotsa patienter rätt till vårdgivare och koordinera flöden av patienter mellan sjukhus och från sjukhus till privata vårdgivare som VGR eller andra regioner har avtal med.

Läs mer om Vårdgarantiservice

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Så har väntetiderna förlängts

Väntande på första besök i specialistvården:

  • Juli 2021 – 69 412
  • Juli 2019 – 57 374

Väntan på operation totalt:

  • Juli 2021 – 34 149
  • Juli 2019 – 27 142

Exempel på väntan som blivit längre för enskilda diagnoser:

  • Allmänkirurgiska åtgärder – 1 289 fler som väntar för länge
  • Operation av höft – 1 098 fler som väntar för länge
  • Gynekologiska åtgärder – 720 fler som väntar för länge
  • Urologiska åtgärder – 533 fler som väntar för länge

Fakta vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att en patient ska erbjudas besök inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om remiss fattades. Om patienten har sökt vård med egenremiss, gäller väntetiden från den dagen remissen har kommit in till den specialiserade vården.

Patienten ska erbjudas tid till operation inom 90 dagar, räknat från den dag beslut om behandling togs.