Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Under fas 4, som innebär vaccination av den breda allmänheten, har VGR erbjudit vaccination via vårdcentraler, sjukhus och ett stort antal externa vaccinatörer. För att långsiktigt kunna hantera pandemin behöver vaccinationerna på sikt bli en del av VGR:s ordinarie verksamhet. 

Vaccinatörerna blir färre – ”Tveka inte vaccinera dig nu”

En milstolpe har nåtts i Västra Götaland med över två miljoner givna vaccindoser mot covid-19. Fram till och med föregående vecka har 65 procent av invånarna över 16 år blivit fullvaccinerade.
Om en månad avslutar Västra Götalandsregionen, VGR, det som kallas fas 4. Vårdcentraler och sjukhus blir återigen ett nav för vaccinationerna. Antalet vaccinatörer blir färre och insatserna än mer riktade mot grupper med låg vaccinationsgrad.

– Nu är ett perfekt läge för att vaccinera dig om du inte har gjort det ännu. Vi har massor av vaccin, många vaccinatörer har dessutom en smidig dropin. Mitt viktigaste budskap nu är: tveka inte att vaccinera dig, gör det nu, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

1177.se: Här finns det lediga vaccinationstider

Nu har mer än två miljoner doser vaccin getts till invånarna i Västra Götaland. Fram till och med vecka 35 hade 65 procent av invånare över 16 år fått två doser vaccin och 80 procent hade fått en dos. Från och med den denna vecka redovisar Folkhälsomyndigheten vaccinationsstatistik utifrån ålder 16 år och äldre i stället för 18 år och äldre. Detta medför att andelen vaccinerade i befolkningen blir något lägre än den som redovisats föregående vecka.

Vaccinationer blir ordinarie verksamhet

Under fas 4, som innebär vaccination av den breda allmänheten, har VGR erbjudit vaccination via vårdcentraler, sjukhus och ett stort antal externa vaccinatörer. För att långsiktigt kunna hantera pandemin behöver vaccinationerna på sikt bli en del av VGR:s ordinarie verksamhet.

Den 11 oktober blir därför vårdcentraler och sjukhus återigen navet för vaccinationerna. Därutöver förlängs avtalen med tio externa vaccinatörer för ytterligare riktade insatser i svårnådda grupper under en övergångsperiod.

– Det är oerhört viktigt att vi inte minskar ansträngningarna att nå dem som ännu inte tagit chansen att vaccinera sig. Vaccinationerna är den enda vägen ut ur pandemin och en förutsättning för att vi ska kunna öppna samhället på ett säkert sätt, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Jan Kilhamn.
Jan Kilhamn.

Smittspridning och sjukvård

Antalet patienter med covid-19 fortsätter att öka i Västra Götaland. Den 8 september fanns det totalt 70 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 12 på intensivvårdsavdelning, på sjukhusen i VGR.

– Det är ovaccinerade människor som blir allvarligt sjuka. Vården är hårt belastad och för att det inte ska förvärras är det avgörande att fler vaccinerar sig och skyddar sig mot svår sjukdom och död, säger Jan Kilhamn.

Antalet provtagningar i Västra Götaland har tagit rejäl fart senaste veckan – från ca 28 000 tagna prover vecka 34 till nära 44 000 vecka 35. Under vecka 35 konstaterades totalt 1 388 nya fall av covid-19 vilket är ungefär i nivå med föregående vecka. Tre av fyra nya fall är personer under 40 år och allra flest fall finns i åldersgruppen 10-19 år.

– Smittspridning av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. För att skydda sig mot svår sjukdom är det viktigt att vaccinera sig. Och de allmänna råden gäller fortfarande! Håll avstånd. Om du blir sjuk, var noga med att stanna hemma och provta dig, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.

På grund av teknisk uppdatering av rapporteringssystemet Sminet finns det ingen statistik för vecka 35 nedbrutet per kommun i Västra Götaland.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se

För mer information:

Smittskydd Västra Götaland har tidigare idag publicerat en ny veckorapport med statistik om nya fall i Västra Götaland under vecka 33. Länk till veckorapporten på webben

Statistik om covid-19 och vaccinationer i Västra Götaland: Länk till statistik på vgregion.se

Länk till Folkhälsomyndigetens sida om covd-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Nyheter från Västra Götalandsregionen.