Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kurvan över antalet bekräftade fall av RS-virus i Sverige pekar brant uppåt visar den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten.

Kraftig ökning av RS-virus – Så skyddar du ditt barn

Ovanligt många barn som smittats av RS-virus kommer just nu in till sjukhusen i Västra Götaland.
– Vi har aldrig tidigare upplevt att så många sökt vård på barnakuten, säger Katrin Adrian, vårdenhetsöverläkare på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg.
För att minska smittspridningen uppmanas nu föräldrar att hålla sina sjuka barn hemma från förskolan och skjuta upp besök på BVC tills de är helt symtomfria.

De senaste två åren har smittspridningen av RS-virus varit ovanligt låg både i Sverige och andra länder. Det kan kopplas till att många varit isolerade på grund av covid -19 vilket minskat spridningen av alla typer av luftvägsinfektioner. Men sedan september i år har antalet fall ökat kraftigt.

– Det beror sannolikt på att den vanliga immuniteten inte har kunnat byggas upp, och det gör fler mottagliga för sjukdomen i år. Ökningen sker också ovanligt tidigt. RS-virusinfektioner förekommer annars mest under vintern. Vi ser en ökad sjuklighet också bland vuxna, säger biträdande smittskyddsläkare Eva Lindhusen Lindhé.

Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare.
Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare.

Störst risk i förskolan

RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och droppsmitta. Äldre barn och vuxna får oftast bara lindriga förkylningssymtom.

– Barn som går i förskolan har störst risk att smittas och riskerar också att ta hem smittan till nyfödda syskon. Sjuka barn ska stanna hemma minst en vecka och vara symtomfria innan de kommer tillbaka till förskolan eller besöker BVC. Det är viktigt att skydda de yngsta barnen, särskilt de under sex månader, som kan bli allvarligt sjuka säger barnhälsovårdsöverläkare Ann-Sofie Cavefors.

Syrgas och sondmatning

RS-virus är särskilt allvarlig för barn upp till 1 års ålder, som kan bli sjuka med inflammation i de nedre luftvägarna. Först blir barnen snuviga, sedan mer andningspåverkade och orkar då inte äta.

– De kan behöva sjukhusvård för stöttning med syrgas och sondmatning. Enstaka barn blir så sjuka att de behöver vård i respirator.  Ju yngre barnen är desto sjukare brukar de bli. För tidigt födda barn och barn med hjärt- eller lungsjukdom har högre risk för svår sjukdom, säger överläkare Katrin Adrian.

Fortsätt hålla avstånd

På BVC gäller att fortsätta hålla avstånd, även i väntrummet. Äldre syskon bör inte följa med till besök på BVC.

– Föräldragrupper är efterfrågat efter en lång period med färre möjligheter till sociala kontakter och stöd. Grupper kan hållas nu men med noggranna åtgärder för att minimera risk för smitta. En möjlighet kan vara att träffas på barnvagnspromenader och att viss information kan ges vid digitala träffar.  Det är mycket viktigt att betona att alla som deltar i verksamheten är helt fria från även lindriga förkylningssymtom, säger Ann-Sofie Cavefors. Det gäller förstås även vuxna.

Råd för att minska risken att du eller ditt spädbarn ska smittas:

  • Ta inte med ditt spädbarn till platser inomhus där det finns mycket folk, som köpcentrum, caféer, lekland och liknande under rådande utbrott.
  • Håll avstånd till andra inomhus
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Undvik kontakt med förkylda personer – även i familjen
  • Barn som går i förskola riskerar att ta med smittan hem till spädbarnet. Om smitta går på förskolan, välj gärna att låta äldre syskon vara hemma under tiden
  • Förskolebarn med förkylningssymtom ska stanna hemma minst en vecka, vara feberfria och orka med de dagliga aktiviteterna på förskolan. Infektion med RS-virus kan inte säkert skiljas från covid-19 eller influensa.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Läs mer om RS-virus på 1177.se

Om RS-virus på Folkhälsomyndighetens webbplats