Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild från skolföreställning med Regionteater Väst.

Nu nystartar kulturen i Västra Götaland

Efter drygt ett och ett halvt år med begränsningar på grund av pandemin har nu de sista restriktionerna kring publiktal och allmänna sammankomster tagits bort. Det möjliggör en återgång till ett mer normalt läge för många kulturaktörer i Västra Götaland. 

– Kulturarbetare har varit väldigt kreativa och ställt om efter rådande restriktioner, genom att bland annat utveckla sina digitala förmågor. Det har varit positivt och gjort att man kan nå nya grupper som inte går på teater och liknande i vanliga fall. Men det ger inte intäkter som när man köper biljett till en föreställning, säger Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen.

Behöver beställa kultur

De restriktioner som har påverkat kultursektorn lättade den 29 september. Dagen därpå, den 30 september presenterades den statliga utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin”. Där konstateras det att kultursektorn står inför många utmaningar framöver.

Vad kommer Västra Götalandsregionen att göra för att stötta kulturlivet?

– Det behövs massor av olika insatser. Våra institutioner och de som har uppdrag från oss behöver vara uppmärksamma på det fria kulturlivet. Vi behöver beställa kultur! Kulturen står inte ensam, utan vi arbetar på tvären inom vår organisation, till exempel när det kommer till gestaltad livsmiljö och kulturella och kreativa näringar.

– Här och nu ser vi över vår kulturbudget för att se vilka insatser som kan göras under resten av året och under nästa. På kommande Kulturting, där politiker i kommuner och regionen möter kultursektorn ska jag lyssna med stora öron på vilka behov som finns så att vi gör rätt saker framöver, säger Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen.

Nystart på årets Kulturting

På Kulturting den 8 oktober samlas Västra Götalands kulturliv och politiker för att diskutera kulturstrategin, den gemensamma ”färdriktningen” för hur kulturen ska utvecklas i Västra Götaland. Den här gången är corona-pandemins effekter på kulturlivet centralt med tema nystart och fokus är att hitta kreativa vägar framåt.

Kerstin Alnebratt är förvaltningschef för Förvaltningen för kulturutveckling, som arrangerar årets Kulturting på uppdrag av kulturnämnden. Hon framhåller att diskussionerna på Kulturting är en viktig del i arbetet med att ta fram fler insatser för att stötta kulturlivet och kommunerna.

Kultur i skolan

– Regionens uppgift är att stötta kommuner och andra aktörer så att invånare och besökare i hela Västra Götaland har till gång till ett vitalt konst- och kulturliv liksom ett levande natur- och kulturarv. Nystarten av kulturlivet handlar ju att skapa möjligheter för de utövare och arrangörer som pressats hårt under pandemin, men också om att invånarna i Västra Götaland får tillgång till kultur igen, säger Kerstin Alnebratt, chef på Förvaltningen för kulturutveckling.

Inte minst är det viktigt att åter ge barn och unga möjligheter att möta kultur i skolan. Arrangörsstödet för barn och unga är ett viktigt stöd till kommunerna i regionen som möjliggör det.

– Arrangörsstödet är ett fantastiskt stöd som inte kunnat användas under pandemin. Vi kommer att lägga mycket krut på att få skolorna att använda det igen. Liksom på att jobba med arrangörer och andra för att sprida kultur i hela regionen, säger Kerstin Alnebratt, chef på Förvaltningen för kulturutveckling.

Text: Kimberly Åkerström
vgrfokus@vgregion.se


Fakta kulturting

Kulturting är en gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Konferensen vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom kulturområdet i kommun, kommunalförbund och region men också representanter för det fria kulturlivet och civilsamhället. Kulturting genomförs en gång per mandatperiod för att peka ut en strategisk färdriktning för kultur kommer att genomföras digitalt med anledning av pandemin, vilket förhoppningsvis även bidrar till att fler kan delta.