Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: G. Steiger, CC BY-SA 3.0

Antal nya fall av covid-19 ökar med 63 procent i Västra Götaland

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland ökade stort förra veckan. Vecka 46 konstaterades totalt 1 084 fall, en ökning med 63 procent jämfört med föregående vecka.

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar nu i Västra Götaland efter några veckor med relativt stabilt läge. Smittskydd Västra Götaland tar ökningen på allvar och uppmanar allmänheten att göra sitt för att minska smittspridningen.

– Den stora ökningen på bara en vecka visar att det finns en smittspridning i samhället. Nu gäller det att vi alla hjälps åt. Om du får symtom på luftvägsinfektion måste du stanna hemma. Det är mycket viktigt. Och du måste testa dig så vi kan bryta alla smittkedjor, säger Thomas Wahlberg.

Ökat antal fall ses i flera åldersgrupper, men framförallt i de yngre åldrarna. På torsdag 25 november publiceras Smittskydd Västra Götalands veckorapport med smittspridningen under vecka 46 nedbruten per bland annat kommun, ålder och kön.

Thomas Wahlberg understryker också vikten av att vaccinera sig för att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död.

– Det är viktigt att alla som kan vaccinerar sig. Ju större smittspridning desto större risk att bli smittad. Om en ovaccinerad person smittas är risken betydligt större för att bli svårt sjuk, säger Thomas Wahlberg.

Alla med symtom ska testa sig

Det var inte bara antalet bekräftade fall som ökade under förra veckan. Antalet provtagningar för covid-19 ökade också generellt. Under vecka 46 analyserade VGR:s laboratorier totalt 19 542 tester vilket var en ökning med ca 34 procent.

Sedan igår, 22 november, gäller nya nationella rekommendationer för covid-19. Alla som är över 6 år och får luftvägssymtom ska testa sig för covid-19, oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

Länk: Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december (Folkhälsomyndigheten)

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se

Nyheter från Västra Götalandsregionen.