Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
UPH-teamet på Dalabergs vårdcentral. Fr v: Ellen Wiklund, socionom, Gunnar Persson, leg, psykolog, Josefin Bardh, leg psykolog, Katharina Garcia Blüme, vårdcentralens verksamhetschef, Karin Persson, leg psykoterapeut, Josefine Lilja, specialistpsykolog och projektledare Foto: Jörgen Andersson

Fortsatt förstärkt stöd till barn och unga – VGR permanentar projekt på vårdcentraler

Mer än 16 000 barn och unga har fått hjälp via projektet Ungas psykiska hälsa (UPH). Projektet som går ut på att ha förstärkta vårdcentraler med kompetens kring psykisk ohälsa har varit framgångsrikt och blir nu en permanent del av Västra Götalandsregionens verksamhet.

– Kommer vi in tidigt från primärvården och gör kanske bara en kort insats kan vi bespara mycket mänskligt lidande och även kostnader för samhället, säger Josefine Lilja, specialistpsykolog och projektledare för UPH på Dalabergs vårdcentral i Uddevalla.

Alla vårdcentraler kan ansöka

Alla vårdcentraler som vill och uppfyller vissa krav kommer nu att få möjlighet att bli en UPH-vårdcentral.

Evelina Stranne

– Det känns fantastiskt. Vi startade som ett litet pilotprojekt 2017 och fick tidigt känslan att vi är något bra på spåren som kan ge viktig hjälp till många barn och unga, säger biträdande projektledare Evelina Stranne.

Projektet startade med sex vårdcentraler som ett av flera sätt att möta den allvarliga utvecklingen där allt fler barn och unga upplever psykisk ohälsa i någon form. Allteftersom släpptes fler intresserade vårdcentraler in i projektet och idag är det 16 vårdcentraler i hela Västra Götaland som har UPH-uppdraget.

Hjälp finns att få på alla vårdcentraler

Alla vårdcentraler i Västra Götaland har i sitt grunduppdrag att ge stöd och viss behandling vid psykisk ohälsa hos barn och unga. En UPH-vårdcentral är förstärkt både vad gäller personal som psykolog/psykoterapeut och kurator/socionom, som kunskap och metoder.

En UPH-vårdcentral ska kunna erbjuda behandling och stöd i grupp med olika metoder, och via internet kognitiv beteendeterapi (KBT) för ångestproblem. Dessutom ska de vara ett stöd till andra vårdcentraler i deras arbete med psykisk ohälsa.

En UPH-vårdcentral ska också ge stöd och råd till andra aktörer som skola och elevhälsa, och ta en aktiv roll i den viktiga samverkan med dessa.

– En lätt tillgänglig tidig första linjens vård kan ge stegvisa insatser till barn och unga att hantera sitt mående i sin livsutveckling och därmed minska risken för att drabbas av svårare psykisk ohälsa, förklarar Evelina Stranne filosofin.

16 000 har fått hjälp

Under projektperioden har mer än 16 000 barn och unga fått hjälp via UPH. Vårdnadshavare och barn och unga själva rapporterar i utvärderingar till exempel om mindre nedstämdhet, mindre oro och bättre sömn.

– Insatserna hjälper också de unga att få en bättre tilltro till sin egen förmåga och sin egen framtid, säger Evelina Stranne.

”Tidigare glapp har fyllts”

Dalabergs vårdcentral i Uddevalla har varit med i projektet redan från början och var länge ensam UPH-vårdcentral i Fyrbodal.

Katharina Garcia Blüme

– Vi vill gärna fortsätta med uppdraget. Vi ser att vi är viktiga och gör skillnad, och ungdomarna är nöjda, säger vårdcentralens verksamhetschef Katharina Garcia Blüme.

Josefine Lilja är specialistpsykolog och projektledare för UPH på vårdcentralen:

– Tidigare fanns ett glapp mellan de insatser som vårdcentralerna kunde göra och BUP, men där har det hänt jättemycket. Det glappet har fyllts.

Josefine Lilja

– Det är detta som är så fantastiskt: kommer vi in tidigt från primärvården och gör kanske bara en kort insats kan vi bespara mycket mänskligt lidande och även kostnader för samhället, säger Josefine Lilja.

Text: Jörgen Andersson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Om UPH

En UPH-vårdcentral tar emot barn och unga från förskoleklass och fram till 18-årsdagen.

Barnet/ungdomen behöver inte vara listad på UPH-vårdcentralen för att få hjälp därifrån.

Det går utmärkt att söka direkt till en UPH-vårdcentral, men man kan också vända sig först till sin vanliga vårdcentral. Denna kan om det behövs ta stöd från en UPH-vårdcentral eller hänvisa sin patient dit.

– Det är bra att vårdcentralen först säkerställer att besvär och symtom inte har fysiska orsaker, till exempel sköldkörtelrubbning eller glutenintolerans eller något annat som kan påverka barnet mentalt, säger Evelina Stranne.

Ansökningsprocessen för att bli en UPH-vårdcentral i det nya permanenta systemet är i full gång. På 1177.se kan man se vilka vårdcentraler som idag har uppdraget inom ramen för projektet:

Länk 1177: Vårdcentraler med tilläggsuppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa