Vårdsamtal som tidigare visat dolt nummer kommer nu istället kommer visa växelnummer 010-166 42 00 eller 010-331 22 90.

Från och med denna vecka, vecka 44, kommer hälso- och sjukvården sluta ringa från dolt nummer. När vården ringer dig kommer numera istället ett växelnummer att visas.

Beslutet att ta bort dolda nummer togs i somras efter en motion av Sverigedemokraterna och nu har det verkställts. Det innebär att vårdsamtal som tidigare visat dolt nummer nu istället kommer visa växelnummer 010-166 42 00 eller 010-331 22 90.

Jan Kilhamn.
Jan Kilhamn.

– Det finns människor som inte vill svara på dolda nummer och dolda nummer gör det svårare att veta vem som är i andra änden av telefonsamtalet. Nu blir vi tydligare gentemot invånarna och räknar med att vi kan spara tid för både patienten och vårdens verksamheter, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR.

Röstmeddelande

Förändringen införs för alla sjukvårdsförvaltningar. Om man ringer tillbaka till något av telefonnumren möts man av ett röstmeddelande som säger:

”Detta är ett informationsmeddelande. Du har blivit uppringd från ett telefonnummer som tillhör Västra Götalandsregionens verksamheter. Du kan inte bli framkopplad på detta telefonnummer”.

– Vårdpersonal har en begränsad möjlighet att hantera samtal så därför går det inte att ringa tillbaka till en avdelning, enskild läkare eller sjuksköterska. Men om man missat ett samtal från oss så ringer vi upp igen vid ett senare tillfälle, säger Jan Kilhamn.

Minska uteblivna besök

En förhoppning med att sluta använda dolda nummer är också att minska de uteblivna besöken i vården. Uteblivna besök kostar VGR stora summor.  Om det blir tydligare för patienten att vården ringer så minskar risken för att besök missas.

Läs om uteblivna besök här: https://vgrfokus.se/2020/02/utredning-startar-for-att-minska-uteblivna-besok-i-sjukvarden/

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se