Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Andreas Kron

Lägesrapport vaccination: Tredje dosen står för största ökningen

Under föregående vecka gavs totalt 22 104 doser vaccin mot covid-19 i Västra Götaland. Över hälften av dem var påfyllnadsdoser, tredje doser, till bland annat personer över 65 år. Totalt är nu 84,5 procent av Västra Götalands invånare från 16 år och uppåt vaccinerade med minst en dos.

Fram till och med vecka 44 hade 84,5 procent av invånare från 16 år och uppåt fått minst en dos vaccin mot covid-19 i Västra Götaland. 80 procent var vaccinerade med två doser.

Snabbast just nu går vaccinationerna med påfyllnadsdoser, tredje doser, som stod för mer än hälften av förra veckans vaccinationer. Totalt har nu ca 56 800 personer i Västra Götaland fått en påfyllnadsdos.

– Det glädjer mig att så många inser vikten av en tredje dos för att förbättra skyddet. Vi behöver alla påminna oss om att pandemin fortfarande pågår. Det finns allvarliga risker med att bli sjuk om man inte är vaccinerad, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR.

I den yngsta åldersgruppen, 12 till 15 år, har nu 39,8 procent fått sin första dos.

Film till svårnådda grupper med översatta budskap

Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med riktade insatser i områden som har låg vaccinationstäckning. Bland annat har man nu tagit fram en film som bemöter myter och missförstånd om vaccinen.

– Påverkanskampanjer och desinformation gör att det finns många seglivade missuppfattningar om vaccinen. Filmen är ett sätt att besvara vanliga frågor och förklara att vaccinen fungerar, säger Kristine Rygge.

Filmen finns översatt till ett antal språk och kommer nu att spridas i länet med hjälp av myndigheter, trossamfund och andra organisationer.

Under 30 år? Glöm inte andra dosen

Personer födda 1991 eller senare, som fick Modernas vaccin som sin första dos, får numera Pfizer som sin andra dos. Västra Götalandsregionen betonar vikten av denna grupp bokar tid för dos 2 för att få ett fullgott skydd mot covid-19.

Vaccination mot influensa

Den 9 november startade vaccinationerna mot årets säsongsinfluensa. Hos vissa vårdcentraler i Västra Götaland kan man vaccinera sig mot covid-19 och influensan vid ett och samma tillfälle. Detta gäller dock inte alla vårdcentraler, och endast då det är praktiskt möjligt.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se


För mer information: