Jan Kilhamn och Kristine Rygge på pressträffen 8 december.
Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare Kristine Rygge vid onsdagens pressträff med Västra Götalandsregionen. Foto: Björn Johansson

Från 13 december kan invånare från 60 år och personer i riskgrupp från 18 år börja boka tid för en tredje dos vaccin mot covid -19.
Smittspridningen har varit konstant de senaste 14 dagarna och det första fallet av omikron har konstaterats i Västra Götaland.
Det är några av nyheterna från onsdagens pressträff med Västra Götalandsregionen (VGR).

Smittspridningen har ökat snabbt i Västra Götaland under november. Men mellan vecka 47 och vecka 48 har den hållit sig i stort sett konstant med 1663 bekräftade fall under v 48. Den största ökningen under de senaste veckorna har skett i Borås/Sjuhärad och Göteborgsområdet.

Ökningen har skett i alla åldersgrupper men främst i åldrarna 10-19 år. Enligt smittspårningsenheten smittas de yngre främst i skolmiljö medan de flesta vuxna smittas i den egna familjen och på jobbet.

Omikron i Västra Götaland

– Vi har nu fått det första bekräftade fallet av omikron i Västra Götaland. Personen, som mår väl, har en direkt resekoppling till Sydafrika, har provtagit sig och hållit sig hemma. Det finns inga tecken på vidare spridning, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Från 8 december gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att åter igen hålla avstånd, undvika trängsel och arbeta hemifrån då det är möjligt.

– Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att förhindra smittspridning. Vaccinera dig om du inte har gjort det och ta din påfyllnadsdos. Stanna hemma vid tecken på luftvägsinfektion. Det finns många andra smittor också nu i samhället som vinterkräksjuka, RS-virus och säsongsinfluensa, säger Thomas Wahlberg.

Ökad provtagning

Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör betonade att det är enkelt att provta sig för covid-19 i Västra Götaland och att det är viktigt att göra det för att kunna smittspåra och bryta smittkedjor.

– Provtagningen har ökat de senaste veckorna vilket är förväntat på vintern. Provtagning, vaccination och att följa råden är det vi kan göra för att så få som möjligt ska behöva läggas in på sjukhus för covid- 19.

Antalet inneliggande som får vård för covid -19 har varit relativt lågt sedan i somras, men alla sjukhusförvaltningar har inneliggande patienter med covid. Sjukvården försöker nu jobba ikapp den vård som inte hunnits med på grund av covid.

– Vi har fört statistik sedan i somras över genombrottsinfektioner, alltså att man smittats med covid fast man vaccinerat sig. Genombrottsinfektioner förekommer men  bland de som blir så sjuka att de behöver sjukhusvård är det de ovaccinerade som dominerar. Därför bör man vaccinera sig för att skydda sig själv och sina nära, säger Jan Kilhamn.

Riktade insatser

I Västra Götaland har ingen kommun lägre än 80 procents vaccinationstäckning. Däremot finns områden och stadsdelar runt om i länet med lägre vaccinationsgrad.

– Vi jobbar fortfarande mycket med riktade insatser tillsammans med de breda. Det är dialog, närvaro och tillgänglighet som leder till framgång i vaccinationsarbetet, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Andelen över 65 år som tagit sin tredje dos varierar från 29-62 procent. För att få fler i den gruppen att ta sin påfyllnadsdos skickar Västra Götalandsregionen ut ett vykort med påminnelse under de närmaste veckorna.

Här finns information om vilka vaccinatörer som har lediga tider och om de riktade insatserna i olika områden.

Minst sex månader

13 december öppnar bokningen för 60 plus och medicinska riskgrupper. För att få tredje dosen ska det ha gått minst sex månader sedan senaste vaccinationen mot covid -19.

Nästa grupp, de som fyllt 50 år, förväntas få börja boka sin tredje dos i januari. I den gruppen ingår även personer över 18 år med LSS samt vårdpersonal.

– Att vi väntar med den gruppen beror på att det fortfarande är många över 65 år som inte fått sin tredje dos. Vi vill göra det enkelt för dem att hitta tider att boka vilket blir svårare om vi släpper på för många samtidigt, säger Kristine Rygge.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Här kan du ta del av pressträffen i sin helhet