Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Omar och Aida är två av ett 100-tal servicemedarbetare som avlastar i vården. Foto: Bolette Lindqvist

Omar och Aida avlastar vårdpersonalen under pandemin

Från mitten av juni har ett 100-tal servicemedarbetare från Regionservice, Västra Götalandsregionens interna serviceförvaltning, avlastat ett 70-tal vårdenheter runtom i regionen med vårdnära serviceuppgifter.

– Vi hjälper till exempel till med att städa operationssalar mellan operationer. Då spritar vi alla ytor, arbetsbord, lampor och maskiner i operationssalen och fyller på det material som ska finnas så att det är förberett inför nästa patient, säger Aida Zekovic.

Det dagliga arbetet för sjuksköterskor och undersköterskor på sjukhusen består till stor del av att vårda patienter. Men därutöver utför vårdpersonal även uppgifter som att rengöra vårdplatser, duka fram måltider och transportera patienter. Målet med initiativet kring avlastningen är att skapa möjligheter till återhämtning för vårdpersonal som länge har haft en hög arbetsbelastning på grund av Covid-19-pandemin.

– Ett jättebra initiativ. Vårdpersonalen har blivit avlastade med arbetsuppgifter som någon annan kan utföra, så att de har kunnat göra det jobb de verkligen är här för – den tid som frigjorts har använts till patienterna. Genom att antalet arbetsuppgifter har minskat har vårdpersonalen fått en mindre stressig tillvaro och en minskad arbetsbörda, säger Erika Axelsson, vårdenhetschef på Centraloperation på NÄL.

1600 ansökningar

I april fattade personalutskottet beslut om att finansiera en tillfällig satsning på vårdnära servicetjänster. Sedan gick det fort. Regionservice fick cirka 1600 ansökningar till tjänsterna som servicemedarbetare, varav knappt 300 kallades på intervju. Under maj och juni rekryterades, utbildades och introducerades ett 100-tal servicemedarbetare vid ett 70-tal vårdenheter vid samtliga sjukhusförvaltningar i regionen.

– Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar och ökad arbetsbelastning för många medarbetare, speciellt inom hälso- och sjukvården. Förhoppningen med initiativet är att servicemedarbetarna kan bidra till avlastning och bättre möjligheter för återhämtning, säger Linn Brandström, ordförande i personalutskottet.

Minskad stress

Under hösten genomförs en uppföljning av initiativet och dess effekter. Bland de drygt 400 sjuksköterskor och undersköterskor som hittills har svarat på en enkätundersökning om initiativet uppger fler än 80 procent att stödet från servicemedarbetarna har stärkt deras möjligheter till återhämtning. Cirka 90 procent anser att deras kompetens och förmåga används på ett bättre sätt när servicemedarbetare utför vårdnära serviceuppgifter som lokalvård, måltidshantering, materialförsörjning och patienttransporter. Den positiva bilden bekräftas även av vårdenhetschefen Erika Axelsson:

– Uppgiftsväxling ligger i tiden, att man avlastar vårdpersonal från de arbetsuppgifter som inte är direkt vård. Vårdpersonal ska jobba med det de är utbildade till, att ta hand om patienter. Före initiativet sköttes exempelvis städningen mellan operationerna av undersköterskor. Nu kan de i stället följa med sjuksköterskan och hjälpa till med att ta hand om patienterna. På så vis har stödet från Regionservice avlastat både undersköterskor och sjuksköterskor.

Linda Håkansson arbetar som undersköterska på Centraloperation på NÄL. Hon upplever att stressen i arbetet minskat när servicemedarbetarna tagit över mellanstädet på operationsavdelningen:

– Nu behöver jag inte springa lika fort. Jag kan ta mig an att hjälpa till med patienten och följa med ut till uppvakningsavdelningen, utan att sedan behöva kasta mig tillbaka och göra rent i operationssalen. Ett arbetsmoment försvinner bort. Jag ser det som en vinst för oss, vi har ju gått en utbildning för att i första hand vårda patienter, inte för att städa en operationsavdelning. Vården blir alltmer specialiserad, så jag tror att vi måste använda kompetensen rätt.

Aida Zekovic förbereder inför nästa patient. Foto: Bolette Lindqvist

Uppskattat arbete

Omar Ahmed och Aida Zekovic arbetar som servicemedarbetare på Centraloperation på NÄL. De får mycket positiv återkoppling från vårdpersonalen.

– Det är ett socialt och trevligt ställe att jobba på. Vi är alltid välkomna, vårdpersonalen uppskattar det vi gör och ger oss beröm. Jag kanske inte är den som opererar patienter men jag avlastar undersköterskor, som kan hjälpa sjuksköterskan, som avlastar läkaren – detta bidrar till att det blir bra för patienten, säger Omar Ahmed.

Erika Axelsson håller med:

– Vi har fantastiska servicemedarbetare. De är serviceminded, vill hjälpa till och har blivit en del av avdelningen. De gör ett jättebra jobb och är väldigt uppskattade av personalen.

Text: Maria S Berg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om initiativet

  • Personalutskottet har avsatt 37 miljoner kronor för att finansiera en tillfällig utökning av vårdnära servicetjänster under tidsperioden 15 juni 2021 – 15 januari 2022.
  • Syftet med initiativet är att möjliggöra återhämtning för sjukvårdens medarbetare som har haft en långvarigt höjd belastning till följd av covid-19-pandemin.
  • Initiativet omfattar stöd av medarbetare från Regionservice inom områdena lokalvård, måltidshantering, materialförsörjning och patienttransporter.
  • Stödet riktas till utvalda vårdavdelningar vid de fem sjukhusförvaltningarna NU-sjukvården, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus.
  • För sjukhusen är erbjudandet frivilligt. Kostnaderna tas inom personalutskottets budget och belastar inte sjukhusen.
Nyheter från Västra Götalandsregionen.