Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: G. Steiger, CC BY-SA 3.0

Högsta antalet bekräftade fall i Västra Götaland en enskild vecka

Under vecka 3 var antalet nya bekräftade fall 44 791 av covid-19 i Västra Götaland. Det är det högsta antalet bekräftade fall en enskild vecka sedan pandemins start. Samtidigt nådde antalet PCR-prover nya rekordnivåer. Det togs 130 554 PCR-prover under vecka 3.

Smittspridningen i samhället är mycket stor i hela Västra Götaland och i alla åldersgrupper. Mot bakgrund av det stora antalet PCR-prover har svarstiderna blivit längre än önskat. Detta påverkar också antalet bekräftade fall under enskilda veckor, varför antal bekräftade fall med stor sannolikhet är högre än vad som inrapporterats.

– Vi har en enormt kraftig smittspridning i samhället just nu. Har du tecken på luftvägsinfektion, stanna hemma. Om du kan arbeta eller studera hemifrån behöver du inte provta dig – men du behöver stanna hemma i minst fem dagar från det att du blev sjuk, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg vid Smittskydd Västra Götaland.

Provtagning

Under vecka 3 togs 130 554 PCR-prover. Det är det högsta antalet någonsin under pandemin och torts de stora ansträngningar som gjorts för att minska svarstiderna, har dessa varit längre än önskat på vissa håll.

Förra veckan gav Folkhälsomyndigheten regionerna möjlighet att prioritera i provtagningen, något som omgående började gälla i Västra Götalandsregionen. Förväntningen är att antalet PCR-prover kommer att minska under veckan, och att den minskade belastningen innebär att svarstiderna förkortas.

Inneliggande med covid-19

Antalet inneliggande personer med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen fortsätter att öka. Den 25 januari klockan 10 fanns det totalt 418 inneliggande patienter med covid-19, varav 20 på intensivvårdsavdelning (IVA).

Av dem som vårdas med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen ökar andelen som har covid-19 som bidiagnos. Det totala antalet inneliggande med covid-19 motsvarar ett särskilt resursbehov för vården, då dessa patienter behöver epidemivårdas och medför behov av skyddsutrustning och särskilda rutiner.

– Det är många med covid-19 som kräver sjukhusvård, men antalet personer som behöver intensivvård har inte ökat i samma takt. De flesta av de svårast sjuka är ovaccinerade, vilket tydligt visar att vaccinering hjälper mot svår sjukdom i covid-19, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Text: Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se

Mer information från Folkhälsomyndigheten