Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Hälsoguider på Hjällbogärdet, Fr h Rajaa Alkorayshi och Juhaina Swaid. Foto: Anna Rehnberg

Guiderna i Angered pratar vaccin med folk på gatan

”Hej, undrar du något om vaccinet mot covid-19?” Med den enkla frågan har vaccinationsguiderna startat många samtal i områden i Göteborg där andelen vaccinerade är som lägst.
– Vi märker att vårt arbete gör skillnad, säger Jihad Ismail Taha.

När vaccineringarna mot Covid- 19 tog fart våren 2021 blev det snart tydligt att intresset skiljde sig mellan olika områden i Göteborg. Därför fick den kommunala förvaltningen Demokrati och medborgarservice i uppdrag att sprida information om vaccinet på andra språk. Lyckligtvis fanns det redan en organisation att bygga på.

–  I nordost har vi jobbat med kommunikation och brobyggande sedan 2013 och vi hade redan ett stort antal hälsoguider och kulturtolkar knutna till oss. Flera av dessa utbildade vi till vaccinationsguider, berättar Kajsa Ahlström, utvecklingsledare för folkhälsa.

Uppringd mitt i natten

Allt som allt var det ett fyrtiotal personer som tog sig an uppdraget att öka vaccinationsviljan i Göteborgs ytterområden. Tre av dem har mött upp i Hjällbo.

–  Som hälsoguide pratar man med folk i alla möjliga sammanhang, berättar Juhaina Swaid. Det kan vara grannar och vänner, folk på sociala medier eller bara personer vi möter på gatan.

Rajaa Alkorayshi pratar med boende i Hjällbo. Foto: Anna Rehnberg

Juhaina ägnar tisdagseftermiddagen åt att prata med folk om vaccinet. Tillsammans med Jihad Ismail Taha och Rajaa Alkorayshi går hon fram till folk i alla åldrar. Nästan alla stannar och pratar en stund.

– Många här vet vilka vi är och de känner förtroende för oss, berättar Jihad. Det gör det lättare att nå fram. Folk tycker att det är en trygghet att få prata sitt eget språk och kunna ställa vilka frågor de vill.

Jihad har till och med blivit uppringd mitt i natten med oroliga frågor, men hon tycker inte att det gör något. Eftersom hon även arbetar som doula är hon van vid att bli väckt när som helst på dygnet.

Vaccinmotståndare

–  Fast gubbarna där borta på bänken är vaccinmotståndare, tillägger Rajaa. Dem har vi pratat med flera gånger, men de är benhårda.

Det är inte lätt att få vaccinmotståndare på andra tankar men det har hänt. En man som avfärdat Rajaa flera gånger ändrade sig plötsligt och då tog han med sig fem andra som också ville vaccinera sig.

Under hösten fokuserade projektet i första hand på att sprida information om vaccinet på olika språk. Kajsa Ahlström och hennes kollegor tryckte upp informationsblad, arrangerade föreläsningar av läkare och besökte SFI-utbildningar. I december kände de dock att informationsbehovet var fyllt och sedan dess har guiderna fokuserat mer på att ha en muntlig dialog med invånarna. De är ofta på plats vid någon av de 16 tillfälliga vaccinationsplatser som Västra Götalandsregionen inrättat i områden i Göteborg där andel vaccinerade är som lägst.

Vaccinationstäckningen steg

– Vi måste alltid anpassa samtalet efter dem vi möter, förklarar Jihad. Har de bara gått tre år i skola är det ingen idé att vi rabblar medicinska termer. Och ungdomar når man fram till med andra argument än de som är äldre.

Kommunikationen har även gått åt andra hållet. Inom projektet har man regelbundna avstämningar där guiderna berättar vad de får för frågor och om det är någon information man saknar.

Vaccinationsguiderna har märkt att de gör nytta och statistiken bekräftar den bilden. När guiderna började sprida information i området steg vaccinationstäckningen snabbt och under hösten var det i Angered som andelen vaccinerade ökade snabbast i hela Göteborg.

Jihad Ismail Taha pratar med Aida Salah. Foto: Anna Rehnberg

Hälsa i största allmänhet

Rajaa, Jihad och Juhaina ska prata vaccination med folk på gatan i några veckor till, men sedan går projektet in i en ny fas. Under våren ska arbetet alltmer handla om hälsa generellt.

–  Satsningen ska heta Hälsa i pandemins spår och motverka ohälsa i största allmänhet, berättar Kajsa Ahlström. Under pandemin har många mått ganska dåligt, ofta för att de blivit isolerade och ensamma. Även där kan guiderna göra stor skillnad.

Text: Benedikta Cavallin
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:
Närhet, samtal och samarbete ger resultat i vaccinationsarbetet
Tålamod, envishet och samarbete fick fler i Bergsjön att vaccinera sig
Om inte vaccinationsteamet kommit hade det inte blivit någon spruta
”Vården måste vara på lika villkor oberoende av var man bor”
Mobila hälsoteamet vaccinerar där behovet är störst


Fakta

Projektet heter Kommunikationsinsatser för ökad vaccinationsgrad Covid-19 och har tagit hjälp av en rad guider:

Kulturtolkarna är personer verksamma i föreningen Tidigt föräldrastöd. De stöttar blivande mammor, arbetar som doulor och sprider samhällsinformation.

Hälsoguiderna arbetar för Göteborgs stad. Före pandemin gav de i första hand råd och tips om hälsa och levnadsvanor.

Invånarguiderna arbetar med att sprida samhällsinformation på Hisingen.

Unga vaccinationsguider är personer i åldern 18-25 som har till uppgift att sprida information om vaccinet till just ungdomar.

I projektet har de alla gått under beteckningen vaccinationsguider. Allt som allt har det funnits ett fyrtiotal knutna till projektet, alla på deltid.